บริการข้อมูลการค้าต่างประเทศ

หนึ่งในฟังก์ชันบริการของ SCB Trade Club บริการใหม่เพื่อให้ผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสำหรับการค้าระหว่างประเทศได้ ทั้งสะดวก ประหยัดเวลา และเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงยังสามารถจับคู่ทางธุรกิจได้อีกด้วย

บริการที่ให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวของธุรกิจนำเข้า-ส่งออก แบ่งข้อมูลเป็น 3 หมวดข้อมูลหลักๆ

EXPLORE NEW MARKET

 • หาตลาดต่างประเทศ ด้วย HS code มากกว่า 8 digit
 • หา Trend การนำเข้า/ส่งออกของสินค้าที่สนใจว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง
 • ข้อมูลการปฏิบัติเกี่ยวกับการค้า มากกว่า 185 ประเทศ
 • การแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เรื่องกฎระเบียบ ภาษี เอกสารประกอบ

ENGAGE IN BUSINESS

 • เช็กงาน Trade Fair มีการจัดงานสินค้าที่สนใจ ที่ไหน และรายละเอียดการติดต่อผู้จัดงาน
 • ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต่างประเทศ เพื่อการขออนุญาตต่าง ๆ
 • การแจ้งเตือนงานประกวดราคาสินค้าที่สนใจ

MANAGE TRADE OPERATION

 • เอกสารสำคัญในการขนส่งสินค้าในแต่ละประเทศ
 • ข้อมูลอัตราภาษีของสินค้าแต่ละประเภท และสิทธิพิเศษ ที่จะได้รับ เช่น Free Trade Area กับ Thailand, ASEAN, WTO
 • ข้อมูลมาตรการการนำเข้า/ส่งออก ของแต่ละประเทศ
 • การประมาณการต้นทุนเบื้องต้น

เหมาะสำหรับลูกค้าธุรกิจที่เป็นลูกค้าธนาคาร หรือผู้สนใจทั่วไป

 • ผู้นำเข้าและหรือผู้ส่งออกสินค้าต่างประเทศ
 • ทุกอุตสาหกรรม

สนใจใช้บริการ  ติดต่อเรา -SCB Trade Club-