ออมทรัพย์
0.50 %
เดินสะพัด
0.00 %
ฝากประจำ 12 เดือน < 5 ล.
1.65 %
ฝากประจำ 12 เดือน >= 5 ล.
1.40 %
ฝากประจำ 24 เดือน < 5 ล.
1.70 %
ฝากประจำ 36 เดือน < 5 ล.
1.85 %

อัพเดทล่าสุด 18/01/2562, 11:45 ดูทั้งหมด

MLR
6.025
MOR
6.745
MRR
7.120

อัพเดทล่าสุด 15/08/2562, 01:05 ดูทั้งหมด

คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน

ซื้อธนบัตรต่างประเทศ
THB
USD

ข้อมูล ณ

สกุลเงิน ราคาขาย ราคาซื้อ