ออมทรัพย์
0.50 %
เดินสะพัด
0.00 %
ฝากประจำ 12 เดือน < 100 ล.
0.90 %
ฝากประจำ 12 เดือน >= 100 ล.
0.90 %
ฝากประจำ 24 เดือน < 100 ล.
1.00 %
ฝากประจำ 36 เดือน < 100 ล.
1.10 %

อัพเดทล่าสุด 07/02/2563, 08:33 ดูทั้งหมด

MLR
5.775
MOR
6.745
MRR
6.870

อัพเดทล่าสุด 07/02/2563, 00:10 ดูทั้งหมด

คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน

ซื้อธนบัตรต่างประเทศ
THB
USD

ข้อมูล ณ

สกุลเงิน ราคาขาย ราคาซื้อ