ออมทรัพย์
0.25
เดินสะพัด
0.00
ฝากประจำ 12 เดือน
0.45
ฝากประจำ 24 เดือน
0.50
ฝากประจำ 36 เดือน
0.70

อัพเดทล่าสุด 09/02/2564, 09:44 ดูทั้งหมด

MLR
5.250
MOR
5.845
MRR
5.995

อัพเดทล่าสุด 21/05/2563, 18:50 ดูทั้งหมด

คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน

ซื้อธนบัตรต่างประเทศ
THB
USD

ข้อมูล ณ

สกุลเงิน ราคาขาย ราคาซื้อ