ออมทรัพย์
0.25
เดินสะพัด
0.00
ฝากประจำ 12 เดือน < 100 ล.
0.50
ฝากประจำ 12 เดือน >= 100 ล.
0.50
ฝากประจำ 24 เดือน < 100 ล.
0.50
ฝากประจำ 36 เดือน < 100 ล.
0.75

อัพเดทล่าสุด 20/01/2564, 19:30 ดูทั้งหมด

MLR
5.250
MOR
5.845
MRR
5.995

อัพเดทล่าสุด 21/05/2563, 18:50 ดูทั้งหมด

คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน

ซื้อธนบัตรต่างประเทศ
THB
USD

ข้อมูล ณ

สกุลเงิน ราคาขาย ราคาซื้อ