ออมทรัพย์
0.50 %
เดินสะพัด
0.00 %
ฝากประจำ 12 เดือน < 5 ล.
1.40 %
ฝากประจำ 12 เดือน >= 5 ล.
1.15 %
ฝากประจำ 24 เดือน < 5 ล.
1.45 %
ฝากประจำ 36 เดือน < 5 ล.
1.60 %

อัพเดทล่าสุด 11/11/2562, 14:58 ดูทั้งหมด

MLR
6.025
MOR
6.745
MRR
6.870

อัพเดทล่าสุด 12/11/2562, 12:08 ดูทั้งหมด

คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน

ซื้อธนบัตรต่างประเทศ
THB
USD

ข้อมูล ณ

สกุลเงิน ราคาขาย ราคาซื้อ