ออมทรัพย์
0.50
เดินสะพัด
0.00
ฝากประจำ 12 เดือน < 100 ล.
0.65
ฝากประจำ 12 เดือน >= 100 ล.
0.65
ฝากประจำ 24 เดือน < 100 ล.
0.75
ฝากประจำ 36 เดือน < 100 ล.
0.85

อัพเดทล่าสุด 24/03/2563, 00:42 ดูทั้งหมด

MLR
5.775
MOR
6.495
MRR
6.745

อัพเดทล่าสุด 24/03/2563, 00:47 ดูทั้งหมด

คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน

ซื้อธนบัตรต่างประเทศ
THB
USD

ข้อมูล ณ

สกุลเงิน ราคาขาย ราคาซื้อ