ออมทรัพย์
0.30
เดินสะพัด
0.00
ฝากประจำ 12 เดือน
1.70
ฝากประจำ 24 เดือน
2.25
ฝากประจำ 36 เดือน
2.30

อัพเดทล่าสุด 02/10/2566, 21:15 ดูทั้งหมด

MLR
7.050
MOR
7.575
MRR
7.300

อัพเดทล่าสุด 02/10/2566, 20:44 ดูทั้งหมด

    

คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน

ซื้อธนบัตรต่างประเทศ
THB
USD

ข้อมูล ณ

สกุลเงิน ราคาขาย ราคาซื้อ