รายละเอียดการบริการ

ธนาคารให้บริการแนะนำการลงทุนในตราสารหนี้ที่เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทผู้ต้องการลงทุน เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารสภาพคล่องที่มีอยู่ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด

เครื่องมือการบริหารผลตอบแทนการลงทุนที่ธนาคารสามารถให้คำแนะนำกับผู้ลงทุนได้ เช่น

การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล

(Government Bonds)

การลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน

(Corporate Bonds)

การลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์

(Structured Notes)

พันธบัตรรัฐบาล เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง รัฐบาลจะออกตราสารหนี้เมื่อต้องการกู้ยืมเงินจากประชาชน หรือนักลงทุนต่างชาติ โดยทั่วไปแล้ว พันธบัตรรัฐบาลจะมีความเสี่ยงต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารหนี้อื่น ๆ เนื่องจากรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ออกตราสาร มีความน่าเชื่อถือ และความมั่นคงทางด้านการเงินสูง หุ้นกู้เอกชน เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน ผู้ที่นำเงินมาลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าว คือ ผู้ให้บริษัทเอกชนกู้เงินไปประกอบกิจการ ความเสี่ยงและผลตอบแทนของการลงทุนกับหุ้นกู้ภาคเอกชนจึงขึ้นอยู่กับการดำเนินธุรกิจขององค์กรเป็นหลัก

หุ้นกู้อนุพันธ์ เป็นตราสารหนี้ที่ผลตอบแทนการลงทุนจะขึ้นกับปัจจัยอ้างอิงอื่น เช่น ราคาหุ้น ราคาทองคำ อัตราแลกเปลี่ยน ฯลฯ ซึ่งหุ้นกู้อนุพันธ์ที่หน่วยงานสายตลาดการเงินเสนอขายจะเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์


ทั้งนี้ ผู้ลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์ต้องมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่ กลต. กำหนดจึงจะสามารถลงทุนได้ โดยสามารถอ่านประกาศเพิ่มเติมจาก กลต. ได้ที่ www.sec.or.th

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ