ใกล้เปิดเทอมแล้วต้องรู้ 5 วิธีประหยัดสตางค์พ่อแม่

จากการสำรวจของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลายครั้งมักพบว่า ผู้ปกครองมากกว่าครึ่งหนึ่งของการสำรวจ มีเงินไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอม! บางรายต้องเอาทรัพย์สินของมีค่าไปจำนำ บางรายต้องกู้เงินทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อให้มีเงินมาใช้จ่าย

หากคุณไม่ต้องการเป็นผู้ปกครอง “สายหนี้สิน” ในกลุ่มค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอม วันนี้เรามีวิธี #SaveParents แบบง่ายๆ ที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่ออนาคตของทั้งคุณลูกและคุณพ่อคุณแม่มาแนะนำ

1. งดซื้อของที่ยัง “ใช้ได้”

ในแต่ละเทอม มีข้าวของอีกมากมายที่เรายังไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ให้ลูก เช่น อุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน ชุดแต่งกายบางอย่างที่ยังพอใช้ได้ต่อเนื่องจากเทอมที่แล้ว เช่น ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด กระเป๋าสะพาย สมุดจดที่ซื้อมาแล้วยังมีเหลือ หากไม่ได้อยู่ในสภาพเก่าเกินไปหรือชำรุด ก็อาจให้ลูกนำมาใช้ต่อในเทอมใหม่นี้

2. สร้างนิสัยการออมให้ลูก

คนที่จะมีส่วนสำคัญให้ของในข้อแรกยังอยู่ในสภาพดี ก็คือผู้ใช้หรือลูกของคุณนั่นเอง หากทำให้ลูกของคุณรู้จักรักษาของใช้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา รวมถึงรู้จักอดออม เก็บเงินค่าขนมเหลือใช้จากแต่ละวันไว้ใช้ในอนาคต โดยอาจเริ่มต้นด้วยการกำหนดให้ลูกออมเงินเท่ากันทุกๆ วัน เช่น วันละ 20 บาท หรือให้เขาทำงานบางอย่างแลกกับการได้รับเงินค่าขนม จากนั้นนำไปฝากธนาคารด้วยชื่อของเขา เพื่อให้เขาเห็นมูลค่าของเงิน และอธิบายถึงคุณค่าของเงินเก็บก้อนนั้น เชื่อเถอะว่าลูกของคุณจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมได้อีกพอสมควรเลย

3.   แบ่งปันอุปกรณ์การเรียนกับญาติๆ


คุณอาจมีญาติหรือเพื่อนฝูงที่มีลูกอยู่ในวัยใกล้เคียงกับลูกของคุณ การแบ่งปันอุปกรณ์การเรียนที่ยังอยู่ในสภาพดี แต่เจ้าของเดิม “ไม่ได้ใช้แล้ว” กับญาติพี่น้อง โดยอาจจูงใจคุณลูกด้วย “ความเท่” หรือ “ความโดดเด่น” ของเจ้าของคนก่อน เช่น “ใส่เสื้อของพี่ จะได้เก่งเหมือนพี่เขา” ก็ถือเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วย #SaveParents จากค่าใช้จ่ายอันหนักหน่วงในช่วงเปิดเทอมนี้ได้

4. สนับสนุนให้ลูกชิงทุนการศึกษา

ปัจจุบันทั้งตัวโรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนหลายแห่ง ต่างก็มีโครงการสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับชั้นต่างๆ ทั้งในรูปแบบของทุนเรียนดี ทุนนักกีฬา และทุนกิจกรรมเด่น หากสนับสนุนให้ลูกของคุณเข้าร่วมชิงทุนการศึกษาในโครงการต่างๆ นอกจากจะมีโอกาสได้รับทุนมาแบ่งเบาภาระค่าเทอมแล้ว ยังได้เป็นส่วนสำคัญให้ลูกของคุณได้พัฒนาตัวเองบนเส้นทางที่ดีอีกด้วย

5.  ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย


หลายๆ ครั้งค่าใช้จ่ายบางอย่างก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ “คาดไม่ถึง” ทั้งคาดไม่ถึงว่าจะมากขนาดนี้ และคาดไม่ถึงว่าจะมี เช่น ค่าบำรุงด้านต่างๆ ของโรงเรียน การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายจะเข้ามามีบทบาทสำคัญช่วยให้เรามองเห็นค่าใช้จ่ายเหล่านี้อย่างชัดเจนมากขึ้น และยังวางแผนได้อย่างถูกต้อง ว่าจะต้องเก็บเงินเพิ่มอีกเท่าไร รวมถึงมีค่าใช้จ่ายส่วนไหนที่ยังพอจะปรับลดได้อีกบ้าง


ชีวิตที่ดีของลูกๆ ส่วนหนึ่งเกิดจากพ่อแม่มีการวางแผนที่ดี อย่าลืมเริ่มวางแผนการเงินรับช่วงเปิดเทอมตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อ Save ค่าใช้จ่ายของตัวคุณพ่อคุณแม่เอง และ Save อนาคตของลูกๆ ที่คุณรักด้วย!