• บัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี

 • Download

บัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี

บริการรับฝากหุ้นกู้แบบไร้ใบไว้กับ SCB ในบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี ผ่านแอป SCB EASY ไม่ต้องเก็บรักษาใบหุ้นกู้

ฝากใบหุ้นกู้/โอนหุ้นกู้เข้าบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดีได้แล้ววันนี้ จัดการหุ้นกู้ได้ครบจบในที่เดียว

 

 

ลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีหุ้นกู้และจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป SCB EASY

ลงทะเบียนง่าย เพียงครั้งแรกครั้งเดียว เพื่อเปิดบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดีและใช้บริการ

จองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป SCB EASY

 

 

 

จองซื้อหุ้นกู้ และฝากหุ้นกู้ในบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี

บริการจองซื้อหุ้นกู้ ผ่านแอป SCB EASY และเลือกฝากหุ้นกู้

ไว้ในบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี สะดวก ง่าย ทำได้ในขั้นตอนเดียวกัน

 

 

ฝาก/โอนหุ้นกู้เข้าบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี

บริการเปลี่ยนใบหุ้นกู้เป็นรูปแบบไร้ใบโดยฝากเข้าบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี

และรับโอนหุ้นกู้เข้าบัญชี

 

 

ตรวจสอบหุ้นกู้ที่ฝาก

เช็คยอดหุ้นกู้ที่ฝากในบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี ผ่านแอป SCB EASY

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

ขอรายงานหุ้นกู้ที่ฝาก

บริการขอรายงานแสดงยอดหุ้นกู้คงเหลือในบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี

ย้อนหลัง 6 เดือน ผ่านแอป SCB EASY

 

 

 

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

อัพเดตข้อมูลส่วนตัว ผ่านแอป SCB EASY

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 

 • ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี ผ่านแอป SCB EASY ได้เท่านั้น (ไม่สามารถเปิดบัญชีผ่านสาขาได้) และใช้บริการได้เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 • ลูกค้าต้องลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดีให้เรียบร้อยก่อนจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป SCB EASY
 • ลูกค้าเดิมที่ลงทะเบียนเพื่อจองซื้อหุ้นผ่านแอป SCB EASY ต้องอัปเดตข้อมูลส่วนตัวเพื่อเปิดบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี ก่อนจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป SCB EASY ครั้งถัดไป หากท่านไม่ได้

  ทำการอัปเดตข้อมูลเพื่อเปิดบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี ท่านจะไม่สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป SCB EASY ได้

 • บัญชีหุ้นกู้อีซี่ดีรับฝากเฉพาะหุ้นกู้ภาคเอกชนสกุลเงินบาทเท่านั้น ไม่สามารถฝากหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ

  พันธบัตรรัฐบาล หุ้นสามัญ หรือหน่วยลงทุนได้

 •  

   

   

   

   

  สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-6784