ส่งออกของสดทำอย่างไร

ประเทศไทยถือว่ามีสินค้าสดที่เป็นสินค้าแช่แข็งส่งออกเป็นอันดับต้น ๆ และยังส่งออกไปยังประเทศที่อยู่ห่างไกล เช่น อเมริกา จีน ปัญหาคือผู้ส่งออกจะทำอย่างไรให้คงคุณภาพความสดและส่งถึงมือผู้บริโภคได้เร็วที่สุด

1.    แปรรูปสินค้าและถนอมอาหารให้สามารถเก็บได้นานขึ้นโดยไม่ใช้สารเคมีอันตราย

2.    หาช่องทางการขายให้มากขึ้นในประเทศนั้น ๆ

3.    ติดต่อผู้ที่สามารถกระจายสินค้าให้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สินค้าถึงมือผู้บริโภคได้เร็วที่สุด

4.    ศึกษาเปรียบเทียบบริษัทขนส่งที่รองรับการขนส่งของสดและใช้เวลาน้อยที่สุด

สนใจติดต่อเรา -คลิก-