รายละเอียดเงินฝาก

บัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูง จากไทยพาณิชย์ สำหรับลูกค้าบริหารเงินได้ง่ายขึ้น เหมาะสำหรับเป็นบัญชีพักรอเพื่อการตัดสินใจลงทุนต่างๆ จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม
เริ่มต้นง่าย

เริ่มต้นง่าย

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท จำกัด 1 รายเปิดบัญชี 1 บัญชี เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วม หรือคณะบุคคลได้
สะดวก ไม่ยุ่งยาก

สะดวก ไม่ยุ่งยาก

อัตราค่าธรรมเนียม เงื่อนไข หลักเกณฑ์เรื่องภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก เหมือนกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร

จำนวนเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย/ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย/ปี
100,000 บาทแรก 0.30% 0.30%
ส่วนที่เกิน 100,000 – 3,000,000 บาท 1.25% 0.30% - 1.218%
ส่วนที่เกิน  3,000,000 บาทขึ้นไป 0.30% 0.30% - 1.218%

*การคำนวนอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากของลูกค้าซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.30% - 1.218%  ต่อปี ตัวอย่าง ลูกค้าฝากเงินจำนวน 4 ล้านบาท จะได้รับดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับ 0.99% ต่อปี (หลักเกณฑ์เรื่องภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร)

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจตัวจริง สำหรับชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน

Proof of Passport

Acceptable primary proofof identity includes, but is nolimited to, original.

Proof of address

A document issued by a government department that shows your address.

ขั้นตอนหลักในการเปิดบัญชีเงินฝากง่ายและปลอดภัยผ่าน SCB EASY App

1. เปิดบัญชีเงินฝากผ่าน
เมนู “ธุรกรรมของฉัน”

2. เลือกเมนู “เปิดบัญชีเงินฝาก”

3. แสดงเงื่อนไขการเปิดบัญชีแล้ว
กด “เริ่มต้น”

4. ไปยังหน้าเลือกบัญชีออมทรัพย์
กด “อ่าน” เพื่อดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์
กด “เลือก” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดบัญชี

5. ระบุเลขหลังบัตรประชาชน 12 หลัก
กด “ถัดไป”

6. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของคุณแล้ว
กด “ยืนยัน”

7. เลือกหมายเลขโทรศัพท์
เพื่อรับรหัส OTP

8. ระบบยืนยันการทำรายการสำเร็จ

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ