เงินบาทที่แข็งค่า...สร้างโอกาสให้ ‘ผู้ส่งออก’ อย่างไร

เมื่อเงินบาทแข็งค่าให้มองวิกฤต Profit Margin ที่ลดลงให้เป็นโอกาสในการลงทุนของผู้ประกอบการส่งออกในเวลานี้ แม้ว่าค่าเงินที่แข็งค่าทำให้ผู้ส่งออกได้กำไรจากค่าเงินบาทน้อยลงจากเดิม แต่ในความโชคร้ายนี้ยังถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้ลงทุนเพิ่มเติมในต่างประเทศ และสามารถนำเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบจากต่างประเทศเพื่อนำมาพัฒนาสินค้าของตัวเอง หรือแม้แต่การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเพื่อพัฒนาธุรกิจเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย โอกาสทองมีอะไรบ้าง?

1.นำเข้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเพื่อต่อย

2.นำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศได้มากขึ้น

3.ขยายธุรกิจเพิ่มเติมในต่างประเทศ

4.หาผู้ร่วมทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายธุรกิจ

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา -คลิก -