ประจำปี 2562

แนวโน้มเรื่องร้องเรียน
แนวโน้มสัดส่วนเรื่องร้องเรียนสุทธิต่อจำนวนผลิตภัณฑ์นั้นๆ
สัดส่วนเรื่องร้องเรียนที่ยุติแล้ว จำแนกตามระยะเวลาดำเนินการในการยุติเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนสูงสุด 5 ผลิตภัณฑ์แรก จำแนกตามระยะเวลายุติเรื่องที่เกิน 30 วัน
ตารางแสดงสถิติบริการผ่านช่องทางที่สำคัญขัดข้อง

ประจำปี 2562

ด้านการรับและดูแลเรื่องร้องเรียน
ด้านสินเชื่อ
ด้านเงินฝาก
ด้านบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ด้านบริการทั่วไป

ช่องทางการติดต่อ

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา
 

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม