ลักษณะบริการ

  • เป็นการให้บริการตัวแทนสินเชื่อในการปล่อยสินเชื่อโครงการเงินกู้ร่วม ในลักษณะ Project Finance และ/หรือ Syndication Lending และ
  • ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงานทางด้านการเงิน สินเชื่อ และกฎหมาย ระหว่างผู้กู้, กลุ่มผู้ให้สินเชื่อ และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย, ที่ปรึกษาด้านการเงิน, และที่ปรึกษาด้านเทคนิค เป็นต้น
  • ดูแลให้การดำเนินการของทุกฝ่ายเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญา
  • เป็นตัวกลางในการดูแลและควบคุมหลักประกัน
  • แบ่งเป็น 2 บทบาทได้ดังนี้   1. Facility Agent (บริการผู้ประสานงานสินเชื่อ)   2.Security Agent  (บริการตัวแทนหลักประกัน)

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • มีตัวแทนในการประสานงานด้านต่างๆ ทำให้ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการติดต่อประสานงานระหว่างผู้ขอสินเชื่อกับกลุ่มผู้ให้สินเชื่อ
  • ผู้ขอสินเชื่อและผู้ให้สินเชื่อสามารถปรึกษากับธนาคารในส่วนของสัญญาสินเชื่อเงินกู้ร่วมได้ (Syndicated Loan Agreement)
  • มีตัวแทนในการเก็บรักษาหลักประกัน รวมทั้งหลักประกันจะถูกจัดเก็บอย่างถูกต้องและปลอดภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร: 0 2544 2923, 0 2795 5373, 0 2795 1957, 0 2795 4153

แฟกซ์: 0 2544 7475

อีเมล: corporatetrust_sales@scb.co.th

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ