ค่าเงินผันผวน ผู้นำเข้า-ส่งออกควรรับมือ อย่างไร

เมื่อค่าเงินผันผวนทำให้การลงทุนและการจ่ายเงินอาจชะลอตัว แต่ระยะเวลาการชำระหนี้ยังคงเหมือนเดิม ดังนั้น การประกันความเสี่ยงกับค่าเงินที่ผันผวนเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรเตรียมพร้อมรับมือไว้ก่อน

ผู้นำเข้า-ส่งออก รับมืออย่างไรดี

Forward contract คือการทำสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยกำหนดค่าเงินแบบคงที่เอาไว้ 

Option Contract คือการทำสัญญาที่ธนาคารให้สิทธิ์แก่ธุรกิจในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยสามารถเลือกได้ว่าเมื่อถึงเวลากำหนดชำระเงินจะเลือกจ่ายที่อัตราการแลกเปลี่ยนคงที่หรืออัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น ซึ่งจะเสียแค่ค่าธรรมเนียมการทำสัญญาเท่านั้น 

Foreign Currency Deposit คือการเปิดบัญชีเพื่อฝากเงินสกุลต่างประเทศ โดยนำเอาเงินที่ได้จากการทำธุรกิจที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศมาฝากไว้ก่อนที่จะแลกคืนเป็นเงินบาท

สนใจติดต่อเรา -คลิก-