ลักษณะบริการ

ยกระดับประสบการณ์การทำธุรกรรมการค้าต่างประเทศออนไลน์บนดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับลูกค้าธุรกิจ SCB Business Anywhere ลูกค้าสามารถส่งคำขอทำธุรกรรมและสินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ พร้อมส่งเอกสาร ประกอบได้ทันทีผ่านระบบ และสามารถติดตามสถานะของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว มั่นใจด้วยระบบ รักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถทำธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างครบวงจร

ประเภทของบริการด้านการค้าต่างประเทศ ดังนี้

บริการด้านสินเชื่อการค้าต่างประเทศ และการชำระ

ด้านนำเข้า

 • บริการเลตเตอร์ออฟเครดิต (SCB Letter of Credit)
 • บริการสินเชื่อทรัสต์รีซีทเพื่อการนำเข้า (SCB Trust Receipt)
 • บริการชำระเงินค่าสินค้านำเข้าตามเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (SCB Import Bills Under Letters of Credit)
 • บริการชำระเงินค่าสินค้าขาเข้าตามตั๋วเงินเรียกเก็บ (SCB Import Bills for Collection)

ด้านส่งออก

 • บริการสินเชื่อเพื่อการขายหรือการส่งออก (SCB Packing Credit)

บริการด้านข้อมูลบัญชี

 • เรียกดูสถานะของรายการนั้น ๆ ได้แบบเรียลไทม์ (Check transaction status)
 • ตรวจสอบประวัติของแต่ละขั้นตอนธุรกรรม (Audit trail - Tracking history)
 • ดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารและจัดการด้านการเงินได้อย่างสะดวก
  • ใบแจ้งการหักบัญชี (Debit advice)
  • ใบแจ้งการนำเงินเข้าบัญชี (Credit advice)
  • ใบแจ้งเอกสารสำหรับสินค้าเข้า (Advice of shipping documents arrival)
  • ใบแจ้งการครบกำหนดการชำระเงิน (Advice of due date)

บริการอื่น ๆ

 • กำหนดการเลือกชำระเงินได้หลากหลาย เช่น ใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า การขอให้ธนาคารช่วยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน (FX contract, quote rate amount)
 • เปลี่ยนสกุลเงินของภาระสินเชื่อด้านการค้าต่างประเทศ (Request for T/R Financing, P/C Financing and Finance Currency Conversion)

 

จุดเด่นของบริการ

PAPERLESS & BRANCHLESS

ส่งคำสั่งทำรายการและเอกสารประกอบในคราวเดียวกันผ่านระบบออนไลน์ (ไม่ต้องยื่นเอกสารตัวจริง*) และไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่ธนาคาร

SMART DELIVERY LC

ทำการแจ้งการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตไปยังคู่ค้า ของลูกค้าในต่างประเทศผ่านทางอีเมล

USER FRIENDLY FEATURE

 • ส่งคำสั่งและเอกสารประกอบทำได้ทั้งการเตรียมคำขอใหม่ หรือการอัปโหลดแบบฟอร์มคำขอเดิม (PDF) โดยระบบจะแสดงรายละเอียดให้อัตโนมัติ
 • สามารถขอสำเนาเลตเตอร์ออฟเครดิตฉบับร่าง เพื่อตรวจสอบก่อนทำการยืนยัน
 • ระบบจะบันทึกข้อมูลคำขอเดิมไว้ใช้ต่อภายหลัง ช่วยให้ทำรายการได้สะดวกขึ้น
 • สามารถบันทึกข้อมูลคำขอเดิมเพื่อไว้ใช้ต่อภายหลัง กรอกข้อมูลน้อยลง สะดวกยิ่งขึ้น
 • ยอมรับ/ปฏิเสธ การผิดเงื่อนไขในเอกสารที่ต้องการภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต
 • ขอเปลี่ยนสกุลเงินภาระสินเชื่อ สามารถทำได้ทั้งทรัสต์รีซีท และแพคกิ้งเครดิต
 • ออกแบบการชำระเงินได้ด้วยตัวเอง เช่น การใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า การขอให้ธนาคารช่วยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน
 • สามารถแจ้งการปฏิเสธรายการจากธนาคารเมื่อคำขอไม่สมบูรณ์ สามารถยื่นคำขอใหม่อีกครั้งหลังจากทำการแก้ไขคำขอให้ถูกต้อง
 • สามารถเข้าถึงการใช้งานในบริการต่าง ๆ ของธนาคารที่หลากหลายได้ โดยการลงชื่อเข้าใช้งานแบบครั้งเดียว

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

สะดวก

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยขั้นตอนที่สะดวก ส่งคำสั่งทำรายการและเอกสารประกอบผ่านระบบออนไลน์ไม่ต้องยื่นเอกสารตัวจริง* และไม่ต้องเดินทางมาติดต่อธนาคาร รวดเร็ว ทำธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา

ลดเวลา ค่าใช้จ่าย

ประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการดำเนินการ

ปลอดภัย ตรวจสอบได้

สามารถตรวจสอบรายละเอียดหรือสถานะของธุรกรรมได้ 24/7 พร้อมทีมช่วยเหลือการใช้งานระบบ และแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาการใช้งาน

 

การสมัครใช้บริการ

เงื่อนไขการสมัครใช้บริการ

 • ผู้สมัครต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนพาณิชย์ในประเทศไทย
 • มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร
 • มีบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศกับธนาคาร (บัญชีฝากเงินตราต่างประเทศ 14 สกุลเงินหลัก สำหรับนิติบุคคล)

เอกสารประกอบการสมัครบริการ

 • หนังสือรับรองนิติบุคคล
 • พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามการกระทำการแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรอง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรอง
 • เอกสารประกอบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองนิติบุคคล (ถ้ามี)

สมัครขอใช้บริการติดต่อ : ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager) / เจ้าหน้าที่ Trade Sales ที่ดูแลท่าน
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Business Call Center 0-2722-2222ข้อมูลโบรชัวร์ บริการธุรกรรมด้านการค้าต่างประเทศออนไลน์ (Trade ePass)
 

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB Business Call Center พร้อมให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:30 – 19:00 น.

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ