รายละเอียดบริการ

การกู้เงินนับเป็นวิธีการหลักในการจัดหาเงินทุนของบริษัท ซึ่งต้นทุนอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินของบริษัทมี 2 ลักษณะ คือ อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed Rate) และอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate) โดยการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 2 ลักษณะ คือ

หากบริษัทกู้ยืมเงินแบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

กรณีอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีทิศทางสูงขึ้น จะส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนดอกเบี้ยเงินกู้ในอนาคตสูงขึ้น

หากบริษัทกู้ยืมเงินแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่

กรณีอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีทิศทางต่ำลง จะส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนดอกเบี้ยเงินกู้ในอนาคตสูงขึ้น เมื่อเทียบกับตลาด

การบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนอัตราดอกเบี้ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้สามารถวางแผนทางการเงินได้ดีขึ้น  โดยเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยจ่ายมีหลากหลายวิธี เช่น

เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยจ่าย

การปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจ่าย เพื่อบริหารต้นทุนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพ
การประกันอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต้องชำระ ไม่ให้สูงกว่าระดับที่ประกันไว้
(Interest Rate Swap)
(Cap)

เปลี่ยนจากแบบลอยตัวเป็นคงที่

เปลี่ยนจากแบบคงที่เป็นลอยตัว

บริษัทมีภาระดอกเบี้ยจ่ายเป็บแบบลอยตัวและกังวลว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นมาก จึงซื้อประกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยกับธนาคาร เพื่อประกันไม่ให้อัตราดอกเบี้ยจ่ายสูงกว่าระดับที่ทำประกันไว้

บริษัทคาดการณ์ว่าทิศทางดอกเบี้ยจะสูงขึ้น และต้องการลดภาระดอกเบี้ยที่จะปรับขึ้นในอนาคต

บริษัทคาดการณ์ว่าทิศทางดอกเบี้ยจะต่ำลง และต้องการได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลงดังกล่าว

ข้อดี

มีโอกาสลดภาระดอกเบี้ย

ข้อดี

มีความยืดหยุ่นสูง สามารถเลือกที่จะใช้สิทธิจากประกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้

ข้อจำกัด

อาจเสียโอกาสชำระดอกเบี้ยที่ต่ำลง ถ้าอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในอนาคตปรับลดลง

ข้อจำกัด

อาจมีภาระต้องชำระดอกเบี้ยอัตราสูงขึ้น ถ้าอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในอนาคตปรับตัวสูงขึ้น

ข้อจำกัด

มีค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในวันทำสัญญา

หมายเหตุ : ลูกค้าสามารถใช้บริการ Interest Rate Swap ได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาสินเชื่อเดิม

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ