ข้อมูลทั่วไป

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสิงคโปร์

สิงคโปร์เป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของโลกและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนาเร็วที่สุดในเอเชีย นอกจากนี้สภาพแวดล้อมทางการเมืองและธุรกิจของสิงคโปร์ยังมีเสถียรภาพและเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ สิงคโปร์ยังได้สร้างชื่อเสียงอันยอดเยี่ยมในหลายอุตสาหกรรมเช่น การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และไอที สาขาสิงคโปร์นี้ทำให้ธนาคารไทยพาณิชย์สามารถให้บริการธุรกรรมทางธนาคารได้อย่างครอบคลุม


ชื่อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสิงคโปร์

ก่อตั้ง

26 สิงหาคม 2537

สถานะ

สาขาต่างประเทศ

รายละเอียดการให้บริการ

บัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ

บริการด้านสินเชื่อธุรกิจ

บริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

Treasury Service

บริการผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา

รายละเอียดสำหรับการติดต่อ


General Manager and Head of Operations

Ms. Gillian Chan

สถานะ

สาขาต่างประเทศ

ที่ตั้งสาขา

61 ROBINSON ROAD, #10-03,
61 ROBINSON, 068893 SINGAPORE

โทรศัพท์

+65-6536-4338