ธุรกิจไหนน่าลงทุนในช่วงเงินบาทแข็งค่า

นักลงทุนหลายคนมองหาธุรกิจที่ยังน่าลงทุนในช่วงค่าเงินแข็งค่า คงต้องเป็นสินค้านำเข้าที่มูลค่าสูงและผลิตเพื่อขายในประเทศมากกว่าส่งออก ซึ่งสินค้าที่มีการนำเข้าสูง เช่น เครื่องจักรกล เคมี เครื่องเพชร เหล็ก อะไหล่ แผงวงจร โลหะ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบนำเข้าเป็นอันดับต้น ๆ ของไทย ธุรกิจที่น่าลงทุน ได้แก่ ธุรกิจการแพทย์ ธุรกิจเครื่องประดับเพชรพลอย ธุรกิจเคมีภัณฑ์ และธุรกิจยานยนต์

ธุรกิจการแพทย์

เป็นธุรกิจที่ต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอเพราะเป็นเทคโนโลยีที่ผู้บริโภคต้องการ

ธุรกิจเครื่องประดับเพชรพลอย

นำเข้ามาแปรรูปและขายในประเทศรวมถึงขยายกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยว

ธุรกิจเคมีภัณฑ์

นำเข้าวัตถุดิบเคมีเพื่อผลิตสินค้าจำพวก เครื่องสำอาง หรือ การเกษตรกรรม

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา -คลิก -