ลักษณะบริการ

  • ดูแลให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
  • ดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สิน ที่เป็นหลักประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้
  • เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
  • เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้ในนามผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกู้ในการดูแลให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ
  • เป็นตัวแทนในการเก็บรักษาทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันของหุ้นกู้ (กรณีเป็นหุ้นกู้มีประกัน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร: 0 2544 2923, 0 2795 5373, 0 2795 1957, 0 2795 4153

แฟกซ์: 0 2544 7475

อีเมล: corporatetrust_sales@scb.co.th

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง