รายละเอียดการบริการ

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านบริการที่ปรึกษาทางการเงินให้กับองค์กรชั้นนำทั้งภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่ ครอบคลุมทุกภาคธุรกิจ

ความพร้อมของเรา

กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับองค์กรชั้นนำทั้งภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจในหลายภาคธุรกิจ

พร้อมด้วยประสบการณ์

จากประสบการณ์ตลอดระยะวลาที่ยาวนานในการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินให้กับองค์กรชั้นนำหลายแห่ง แสดงถึงความเชี่ยวชาญและศักยภาพอันแข็งแกร่งในการดำเนินงานและคุณภาพการให้บริการได้เป็นอย่างดี

เชี่ยวชาญและชำนาญ

ด้วยความเชี่ยวชาญโดดเด่นในการเป็นที่ปรึกษาด้านควบรวมกิจการ และที่ปรึกษาทางการเงินด้านอื่นๆ เช่น การทำ Leveraged Buyouts (LBOs) การซื้อขายกิจการ (Merger and Acquistions) การแยกขายธุรกิจ (Spin offs) การเสนอขายหุ้นใหม่ให้ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offerings)สำหรับหุ้นสามัญ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน(IFFs) การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ(Convertible bond) การให้คำปรึกษาในการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กรรมการหรือพนักงาน (ESOP) การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป (Tender Offers) และการปรับโครงสร้างทางธุรกิจอื่นๆ

ครอบคลุมทุกช่องทาง

ด้วยประสบการณ์ ศักยภาพด้านตลาดทุนและการเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์มีช่องทางการจำหน่ายผ่านสาขาของธนาคารที่มีทั่วประเทศ

ที่สุดแห่งความครบวงจร

ด้วยความพร้อมของธนาคารไทยพิชย์ในทุกๆด้าน ที่จะสามารถเสนอกลยุทธ์ทางการเงินให้ลูกค้าได้บรรลุตามเป้าหมาย เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น อีกทั้งในฐานะธนาคารชั้นนำที่ให้บริการด้านการเงินอย่างครบวงจร

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ