ลักษณะบริการ

บริการเปิดบัญชีเงินฝากนิติบุคคล พร้อมการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์การเงินเพื่อธุรกิจ ผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม SCB StartBiz โดยลูกค้าสามารถเลือกเปิดบัญชีและบริการสำหรับธุรกิจ ได้ดังนี้

บริการบัญชีนิติบุคคล

 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 • บัญชีเงินฝากประจำ
 • บัญชีเงินฝากเดินสะพัด
 • บัญชี SCB One
 • บัญชีมณีมั่งคั่ง


บริการสำหรับธุรกิจ

 • บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจ (SCB Business Anywhere) พร้อมรับข้อเสนอพิเศษสำหรับใช้บริการเงินโอนต่างประเทศขาเข้า (SCB Inward Remittance) และบริการเงินโอนต่างประเทศขาออก (SCB Outward Remittance) ณ ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
 • บริการ SCB Easy Application สำหรับนิติบุคคล
 • บริการพร้อมเพย์ธุรกิจ (SCB Business PromptPay)
 • บริการโอนเงินเข้าบัญชีเดินสะพัดแบบเรียลไทม์ (SCB Real Time Fund Transfer)

จุดเด่นของบริการ

สะดวก

ลดขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการเปิดบัญชีนิติบุคคล โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว และใช้เวลาดำเนินการเพียง 30 นาที

รวดเร็ว

ประมวลผลรวดเร็วผ่านระบบดิจิทัล ช่วยให้สามารถสมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์พร้อม ๆ กันได้ในขั้นตอนเดียว และลงนามใช้บริการเพียงครั้งเดียวผ่านระบบ e-Signature

ลดขั้นตอน

ลดการเตรียมเอกสารจากเดิมที่ต้องใช้เอกสารราชการ 14 ประเภทต่อการเปิดบัญชีนิติบุคคล เหลือเพียงบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเพียงใบเดียว
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

 • สะดวก ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวสมัครใช้บริการ
 • สบาย ลดการลงนามบนเอกสารกระดาษทุกหน้า เหลือเพียงลงนามเพียงครั้งเดียวบนระบบดิจิทัล
 • รวดเร็ว ได้รับอนุมัติจากธนาคารและพร้อมใช้งานภายใน 30 นาที

การสมัครใช้บริการ

เอกสารจำเป็น

 • บัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท, ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย

เอกสารประกอบอื่น ๆ

 • ตราประทับของบริษัท (ถ้าบริษัทมีตราประทับในเงื่อนไขผูกพัน)
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามีการมอบอำนาจมาทำรายการ)
 • เอกสาร บอจ.5 (สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น) เฉพาะกรณีจดทะเบียนนิติบุคคลยังไม่ถึง 1 เดือน หรือถือหุ้นโดยต่างชาติ 100%
 • รายงานการประชุมของบริษัท เฉพาะกรณีนำ “บัญชีส่วนตัวของกรรมการบริษัท” สมัครบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจพร้อมกับบัญชีของนิติบุคคล

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ