สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในโลกยุคปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จีนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก และมีปริมาณการค้าระหว่างประเทศ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทำให้ปัจจุบันจีนถือว่าอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในโลก นอกจากนี้ในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจโลก จีนเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญมากขึ้น ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) มีสาขาในมหานครเซี่ยงไฮ้ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง รวมถึงสำนักงานผู้แทนในกรุงปักกิ่ง เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุนและให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรให้แก่ธุรกิจไทยและจีน


ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานผู้แทนปักกิ่ง

ให้บริการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การติดต่อ แนะนำ และประสานงานกับทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชนในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นแหล่งข้อมูลธุรกิจ และกฏเกณฑ์ทางการต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า


ชื่อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานผู้แทนปักกิ่ง

ก่อตั้ง

31 ตุลาคม 2556

สถานะ

สำนักงานผู้แทน

เว็บไซต์

รายละเอียดการให้บริการ

ให้บริการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การติดต่อ แนะนำ และประสานงานกับทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชนในสาธารณรัฐประชาชนจีน

เป็นแหล่งข้อมูลธุรกิจ และกฏเกณฑ์ทางการต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า

รายละเอียดสำหรับการติดต่อ


ผู้จัดการสำนักงาน

Ms. Zhu Ying

สถานะ

สำนักงานผู้แทน

ที่ตั้งสาขา

Room No.1502, 15th Floor China World Office 1, No.1 Jianguomenwai Ave, Chaoyang District, Beijing 100004 P.R. China

โทรศัพท์

86 10-65994998