รายละเอียดการบริการ

ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการขนาดใหญ่ โดยจะพิจารณาจากลักษณะโครงสร้างทางการเงิน ผลของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และลักษณะของแต่ละประเภทธุรกิจ

ธนาคารพิจารณาแหล่งที่มาการชำระคืนเงินกู้จากกระเเสเงินสดที่ได้จากโครงการเป็นหลัก และใช้สินทรัพย์ของโครงการเป็นหลักประกันกับธนาคาร อาทิ ธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน ธุรกิจโรงปิโตรเคมี โครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมหนักอื่น ๆ

ด้วยบริการที่หลากหลายครอบคลุมในทุกภาคอุตสาหกรรม รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) การทำเหมืองแร่ (mining) ปิโตรเคมี (petrochemical) พลังงานแบบเดิม (conventional power) และพลังงานทดแทน (renewable power)

ธนาคารมีประสบการณ์และความชำนาญทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม (CLMV)

ธนาคารมุ่งมั่น ผลักดันนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับลูกค้า

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ