ลักษณะบริการ

SCB Trade Net คือ แพลตฟอร์มบริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล ช่วยให้บริษัทสามารถทำธุรกรรมการค้าต่างประเทศกับ SCB ได้อย่างครบวงจรทั้งบริการนำเข้าและส่งออก อาทิ ขอเปิด L/C ขอสินเชื่อ หรือชำระเงิน และสามารถแนบเอกสารประกอบส่งให้ธนาคารได้ในคราวเดียวกัน
คุณสามารถติดตามสถานะการทำรายการได้แบบเรียลไทม์ รวมถึงสามารถเรียกดูรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ทันที นอกจากนี้ ยังสามารถสอบถามอัตราดอกเบี้ย และ/หรือ อัตราแลกเปลี่ยนให้ตัดสินใจเลือกใช้ในขณะที่ทำธุรกรรมได้ทันทีอีกด้วย
ธุรกรรมการค้าต่างประเทศที่ให้บริการผ่าน SCB Trade Net
IMPORT
 • บริการเปิด/แก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (letter of credit issuance)
 • บริการสินเชื่อทรัสต์รีซีทเพื่อการนำเข้า (trust receipt financing)
 • บริการออกหนังสือค้ำประกันเพื่อการออกสินค้า/สลักหลังใบสั่งปล่อยสินค้า (shipping guarantee under L/C, shipping guarantee issuance, delivery order endorsement)
 • บริการชำระเงินค่าสินค้าเข้าตามตั๋วเงินเพื่อเรียกเก็บ (import bills for collection)
 • บริการแจ้งเอกสารสินค้าเข้า (import bills under L/C, B/C advising)
EXPORT
 • บริการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิต (letter of credit advising)
 • บริการยืนยันการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต (letter of credit confirmation)
 • บริการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต (letter of credit transfer)
 • บริการโอนสิทธิการรับเงิน (assignment of proceeds)
 • บริการสินเชื่อเพื่อการขายและการส่งออก (packing credit)
 • บริการแจ้งสถานะตั๋วเรียกเก็บเงินสินค้าออกภายใต้ L/C, B/C (export bills under letter of credit, bills for collection advising)
 • บริการแจ้งเงินโอนขาเข้า (inward remittance advising)

จุดเด่นของบริการ

ช่วยให้การค้าต่างประเทศ ง่าย...แค่คลิก
 • ทำรายการผ่าน www.scbtradenet.com ไม่ต้องยื่นเอกสารตัวจริง และไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่ SCB
 • แจ้งรายการสินค้าเข้า-สินค้าออกทันที และสามารถยืนยันรายการผ่านระบบได้
 • สอบถามและใช้ดอกเบี้ยกู้ยืม หรือสอบถามและใช้อัตราแลกเปลี่ยนได้แบบเรียลไทม์
 • สามารถเรียกดูสำเนาเลตเตอร์ออฟเครดิต (MT700, MT707) ใบเสร็จ และสั่งพิมพ์ได้ด้วยตัวเอง
 • ติดตามสถานะของการส่งตั๋ว Export (DHL Tracking) ที่ส่งไปเรียกเก็บเงินกับต่างประเทศผ่านระบบ
 • เรียกดูข้อมูลภาระคงค้าง ภาระดอกเบี้ย สำหรับธุรกรรมการค้าต่างประเทศได้ โดยมีรูปแบบรายงานทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบที่บริษัทสามารถกำหนดเองได้
ฟีเจอร์เพิ่มความสะดวกสบาย
 • รองรับการแนบไฟล์เอกสาร (attachment) ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น .pdf , .tiff , .jpg
 • มีรายงานพิเศษผ่านเมนู "Reminder" เพื่อใช้เป็นข้อมูลการทำธุรกรรมต่าง ๆ ก่อนถึงวันครบกำหนด
 • แจ้งอัปเดตสถานะของรายการผ่านอีเมล ผู้ใช้บริการสามารถเลือกและกำหนดผู้รับอีเมลได้เอง
 • แจ้งเตือนรายการรอการอนุมัติผ่าน SMS และอีเมล ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดการแจ้งเตือนได้เอง
 • มี deal message สำหรับส่งคำสั่งเพิ่มเติมในรายการที่ SCB ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด
 • รับส่งข้อมูลด้วยการเข้ารหัสรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล ผ่าน secure socket layer (SSL) 256 bits
 • มี Firewall ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • สามารถกำหนด supervisor user เพื่อใช้จัดการสิทธิ กำหนดบทบาท (data entry/approve/supervisor) และกำหนดยอดเงินการอนุมัติรายการของผู้ใช้งานภายในบริษัทได้

ขั้นตอนบริการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

สะดวก
ทำรายการได้ทุกที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทุกเวลา ตลอด 24 ชม.
ตรวจสอบได้
รายการธุรกรรมจะส่งตรง (straight-through processing) ถึงระบบของ SCB และมีบันทึกให้สามารถตรวจสอบหรือเรียกดูข้อมูลรายการได้แบบ real-time
ลดเวลา ค่าใช้จ่าย
แพลตฟอร์มนี้นอกจากจะให้บริการแบบไม่มีค่าธรรมเนียมแล้ว ยังช่วยให้คุณประหยัดค่าเดินทางและประหยัดเวลา โดยสามารถสร้างรายการจากเทมเพลตหรือคัดลอกข้อมูลจากรายการเดิมได้

ช่องทางบริการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ:
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
 • เอกสารประกอบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองนิติบุคคล (ถ้ามี)

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB Business Call Center พร้อมให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:30 – 19:00 น.

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ