ลักษณะบริการ

บริการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ทั้งพันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นสามัญ และหน่วยลงทุนกองทุนรวม ตลอดจนดำเนินการกับสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ เช่น การจ่ายเงินปันผล การจ่ายดอกเบี้ย การปิดสมุดทะเบียนเพื่อทราบข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • ลูกค้าได้รับความสะดวกจากบริการจัดทำทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ และปรับปรุงรายการผู้ถือหลักทรัพย์ให้เป็นปัจจุบัน

  • บริการจ่ายเงินปันผล ดอกเบี้ย และสิทธิประโยชน์อื่นใดจากการลงทุนในหลักทรัพย์
  • ทราบรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ จากการปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
  • จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่นรายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใดที่ผู้ถือหลักทรัพย์มีความประสงค์จะแจ้งแก่ผู้ถือหลักทรัพย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร: 0 2544 2923, 0 2795 5373, 0 2795 1957, 0 2795 4153

แฟกซ์: 0 2544 7475

อีเมล: corporatetrust_sales@scb.co.th

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ