เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ฮ่องกงเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศชั้นนำของโลก โดยมีภาษีอากรต่ำ ไม่มี VAT และ GST ไม่มีการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือ กฏระเบียบด้านเงินตราต่างประเทศ ฮ่องกงได้รับการยอมรับว่าเป็นประตูสู่จีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าและการเงินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อีกทั้งฮ่องกงได้ลงนามในช้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (CEPA) อย่างใกล้ชิด กับจีนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาดจีน สำหรับผู้ผลิตและบริษัทผู้ให้บริการในฮ่องกง เปิดโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้กับธุรกิจในฮ่องกงซึ่งทำให้ฮ่องกงเป็นจุดขนส่งทางการเงินและทางกายภาพที่สำคัญที่สุดสำหรับการส่งออกและนำเข้าจากประเทศจีน


ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาฮ่องกง ได้เปิดทำการตั้งแต่ปี 1978 ให้บริการแก่ภาคธุรกิจของไทย ฮ่องกง จีน และบริษัทข้ามชาติที่ได้มาดำเนินธุรกิจในภูมิภาคนี้ ด้วยประสบการณ์ กว่า 40 ปี ทำให้ธนาคารสารมารถบริการลูกค้าได้หลากหลายตามความต้องการ และ ทำให้เราได้พัฒนาและนำเสนอบริการที่เหมาะสมกับโอกาสทางธุรกิจ และสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ได้อย่างครบถ้วน นอกจากความเป็นศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกแล้วฮ่องกงยังเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญและเป็นด่านหน้าสำหรับหน่วยงานธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลกมาจัดตั้งสำนักงานเพื่อเข้าไปทำธุรกิจกับประเทศจีน ลูกค้าของธนาคารสามารถใช้บริการและ การสนับสนุนทางการเงินเพื่อการดำเนินธุรกิจกับประเทศจีนได้โดยสะดวก ผ่านสาขาฮ่องกง และสาขาเครือข่าย อาทิ สาขาเซี่ยงไฮ้ และสำนักงานตัวแทนปักกิ่ง


ชื่อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง

ก่อตั้ง

28 พฤศจิกายน 2533

สถานะ

สาขาต่างประเทศ

เว็บไซต์

รายละเอียดการให้บริการ

บริการบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ

บริการด้านสินเชื่อ

เงินโอนระหว่างประเทศ

การค้าระหว่างประเทศ

หนังสือค้ำประกันต่างๆ

บริการบริหารการเงิน

การจัดการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา

บริการให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน

Global Transaction Services

บริการทางการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะทางธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย

งบการเงิน สาขาฮ่องกง

งบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2024


งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023


งบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2023


งบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2023


งบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2023


งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2022


งบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2022


งบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2022


งบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2022


งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021


งบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2021


งบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2021


งบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2021


งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020


งบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน2020


งบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2020


งบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2020


งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019


งบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2019


งบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2019


งบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2019


งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2018


งบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2018


งบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2018


งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2017
งบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2017
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2016
งบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2016
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2015
งบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2015
รายละเอียดสำหรับการติดต่อ


ผู้จัดการทั่วไป

Mr Weijian Wan

สถานะ

สาขาต่างประเทศ

ที่ตั้งสาขา

Suite 3209,  32nd Floor,  Jardine House,  1 Connaught Place, Central, Hongkong

โทรศัพท์

852-2524-4085

852-2845-0293    

SWIFT

SICOHKHH