เปิดบัญชีออนไลน์
 

 

 

1. เลือกเมนู “ธุรกรรมของฉัน”

 

 

 

2. เลือกเมนู "เปิดบัญชีเงินฝาก"

 

 

 

3. เลือกประเภทบัญชีเงินฝากที่ต้องการเปิด

 

 

 

4. ศึกษารายละเอียดประเภทบัญชีที่ต้องการและกด "เลือก"

 

 

 

5. ศึกษาเงื่อนไขและกด "ยอมรับ"

 

 

 

6. ระบุเลขหลังบัตรประชาชนและกด "ถัดไป"

 

 

 

7. กด "ถัดไป" เพื่อกรอกข้อมูล FATCA

 

 

 

8. กรอกข้อมูลส่วนตัว

 

 

 

9. ตรวจสอบและกด "ยืนยัน"

 

 

 

10. ใส่รหัส OTP ที่ได้รับ

 

 

 

11. เปิดบัญชีออนไลน์สำเร็จ กด "กลับหน้ารวมบัญชี"

 

 

 

12. ระบบจะเพิ่มบัญชีในหน้ารวมบัญชีให้อัตโนมัติ