จากความภูมิใจระดับชาติ สู่ความสำเร็จระดับโลก

ขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นของธนาคารไทยแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2449 สร้างรากฐานอันแข็งแกร่งบนความสัมพันธ์ที่ยาวนานมั่นคงกับลูกค้าของเรา พร้อมวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จระดับโลก

ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ก้าวสู่จุดสูงสุดอีกครั้ง กับรางวัลธนาคารที่ดีที่สุดในประเทศไทย “Best Bank in Thailand 2017” จาก 7 สถาบันวิเคราะห์การเงินและสื่อเศรษฐกิจชั้นนำ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก รวมไปถึงรางวัลยอดเยี่ยมในการบริหารจัดการในสาขา วาณิชธนกิจ, ธนบดีธนกิจ, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สินทรัพย์และกองทุน, ธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้า, การตลาดและบริหารสื่อ, บรรษัทภิบาล และอื่นๆ อีกถึง 32 รางวัล ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการทำงานที่พัฒนาอยู่เสมอ และความเชี่ยวชาญในทุกๆ ด้านอย่างแท้จริง

เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จระดับโลกของประเทศไทยและเติบโตเคียงคู่เศรษฐกิจไทย เรามุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งขึ้น สู่จุดหมายของความสำเร็จที่ไกลกว่าเดิม

รางวัลต่าง ๆ

Best Bank - รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมแห่งปี
 • Best Bank in Thailand : Global Finance’s 2017 - Best Banks Awards and 30th Anniversary Celebration (U.S.)(12th consecutive year)
 • Best Bank in Thailand : Euromoney Awards for Excellence 2017 (U.K.)(10th time)
 • Best Bank in Thailand : Finance Asia Country Awards for Achievement 2017 (H.K.)(7th time)
 • Best Bank in Thailand : Alpha Southeast Asia - 11th Best Financial Institute Awards (H.K.)
 • Best Domestic Bank : AsiaMoney - Thailand Banking Awards 2017 (H.K.)(4th time)
 • ธนาคารแห่งปี 2560 : การเงินธนาคาร - Money & Banking Awards 2017 (14th time)
 • Best Local Bank in Southeast Asia for BRI (Belt & Road Initiative) : AsiaMoney - New Silk Road Finance Awards 2017 (H.K.)
 • Bank of the Year (Thailand) : The Banker Awards 2017 (U.K.)
 • Best Bank - Domestic (Thailand) : The Asset Triple A - Country Awards 2017 (H.K.)(10th consecutive year)
 • Best Bank in Thailand : Corporate Treasurer Awards 2017 (H.K.)
Wholesale Banking Group (WBG)
 • Best Corporate and Institutional Bank – Domestic (Thailand) : The Asset Triple A - Country Awards 2017 (H.K.)
 • Best Syndicated Loan (Vietnam - Petro Vietnam Gas) : The Asset Triple A - Country Awards 2017 (H.K.)

Investment Bank - Equity Capital Markets (IB - ECM)

 • รางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน (Deal of The Year Awards) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Best Investment Bank (Thailand) : Global Finance’s 2017 - Best Banks Awards and 30th Anniversary Celebration (U.S.)(4th time)
 • Best Investment Bank (Thailand) : Finance Asia Country Awards for Achievement 2017 (H.K.)(4th Consecutive year)
 • Best Corporate and Investment Bank : AsiaMoney - Thailand Banking Awards 2017 (H.K.)
 • Best IPO Deal for Retail Investors in Southeast Asia 2017 : Alpha Southeast Asia 11th Annual Best Deal/Solution Awards (H.K.)
 • Best REIT Deal in Southeast Asia 2017 : Alpha Southeast Asia 11th Annual Best Deal/Solution Awards (H.K.)

Investment Bank - Debt Capital Markets (IB - DCM)

 • Best DCM House : Finance Asia Country Awards for Achievement 2017 (H.K.)
 • Best Bond Adviser (Thailand) : The Asset Triple A - Country Awards 2017 (H.K.)
 • Best Bond (Laos - Ministry of Finance) : The Asset Triple A - Country Awards 2017 (H.K.)
 • Best Foreign Currency Sovereign Bond Deal in Southeast Asia 2017 : Alpha Southeast Asia 11th Annual Best Deal/Solution Awards (H.K.)
 • Regional Award : Domestic Bond (Nam Ngum 2 Power’s Bt6bn project bond) : IFR Asia Awards 2017

Capital Market

 • Mining deal of the year (Thailand - Thai Kali Company) : The Asset Triple A - Asia Infrastructure Awards 2017 (H.K.)
 • Best Domestic Custodian : The Asset Triple A - Asset Servicing, Fund Management and Investors Awards 2017 (H.K.)(11th consecutive year)

Financial Market

 • Best in Treasury and Working Capital, Thailand by The Asset Triple A - Treasury, Trade, Supply Chain and Risk Management Awards 2017 (H.K.)
 • Best Risk Management Bank, Thailand by The Asset Triple A - Treasury, Trade, Supply Chain and Risk Management Awards 2017 (H.K.)
 • Best Renminbi Bank, Thailand by The Asset Triple A - Treasury, Trade, Supply Chain and Risk Management Awards 2017 (H.K.)
 • Best FX Solutions for IRPC (Thailand) : The Asset Triple A - Treasury, Trade, Supply Chain and Risk Management Awards (H.K.)
 • Best Cash Management Solution for Thai Airways (Thailand) : The Asset Triple A - Treasury, Trade, Supply Chain and Risk Management Awards (H.K.)
 • Best Cash Management Solution for True (Thailand) : The Asset Triple A - Treasury, Trade, Supply Chain and Risk Management Awards (H.K.)
 • No.1 Market Leader in Thailand for Cash Management products and services : Euromoney Cash Management Survey (U.K.)
 • Best Bank in Thailand : AsiaMoney’s Cash Management Customer Satisfaction Awards 2017 (H.K.)
 • Best Thai Bank for Asian Clients : AsiaMoney’s Cash Management Customer Satisfaction Awards 2017 (H.K.)

Transactional Market

 • Best Transaction Banking Services – Thailand 2017 : The European Magazine (U.K.)
Small and Medium Enterprises (SME)
 • Global Finance (U.S.) 10th consecutive year
 • The Asset (H.K.) 8th consecutive year
 • Asiamoney (H.K.) 8th year
Retail Banking Group (RBG)

Private Banking Group

 • Best Private Bank (Thailand) : Finance Asia Country Awards for Achievement 2017 (H.K.)(5th time)
 • Best Private Bank (Thailand) : The Asset Triple A - Private Banking, Wealth Management, Investment and ETF Awards 2017 (H.K.)
 • Best Wealth Manager (Thailand) : The Asset Triple A - Private Banking, Wealth Management, Investment and ETF Awards 2017 (H.K.)
 • Global Private Banking Awards : The Banker / Private Wealth Management's Global Private Banking Awards (U.K.)
 • Best Domestic Private Bank (Thailand) : The Banker (U.K.)
 • Best Private Bank (Thailand) : Global Finance
 • Best Private Bank for Super affluent clients (US$ 1 mil to US$ 5 mil) : Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey : No.1 for Net-worth-specific services
Subsidiaries

SCB Securities

 • Best Prime Broker (Thailand) : The Asset Triple A - Asset Servicing, Fund Management and Investors Awards 2017 (H.K.)(3rd consecutive year)
 • Best Brokerage (Thailand) : The Asset Triple A - Country Awards 2017 (H.K.)
 • Best Broker in Thailand : Finance Asia Country Awards for Achievement 2017 (H.K.)

SCB Asset Management

 • SET Award of Honor บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีความเป็นเลิศ 3 ปีติดต่อกัน (2014-2016)
 • Best Asset & Fund Manager from Alpha Southeast Asia - 11th Best Financial Institute Awards (H.K.)(3rd consecutive year)
Financial Performance & Management Excellence
 • Asia's Best CEO : Corporate Governance Asia (7th Asian Excellence Award 2017)(H.K.)
 • Asia's Best CFO : Corporate Governance Asia (7th Asian Excellence Award 2017)(H.K.)(6th consecutive year)
 • Best Broker in Thailand : Finance Asia Country Awards for Achievement 2017 (H.K.)Best Investor Relations Company : Corporate Governance Asia (7th Asian Excellence Award 2017)(H.K.)(8th consecutive year)
Others: IT / HR / CG / CSR / IR / Branding
 • Highly Commended: Best Client On-boarding Initiative (Customer Experience in Financial Services 2017) : Private Banker International (Timetric)(S.G.)
 • DRIVE AWARD 2017 – Final List (Drive Award Finance) : MBA Chula Alumni

Risk Management

 • Thailand House of the Year 2017 : Asia Risk Magazine - The 17th Annual Asia Risk awards for excellence (H.K.)(5th year consecutive)

Social Network / Digital Marketing

 • The Social Media Initiative of the Year : The Asian Banker - The Thailand Country Awards 2017 (S.G.)
 • Best Social Media Marketing Campaign (Highly Commended) 2017 : RBI Asia Trailblazer (S.G.)
 • Excellence in Social Media and Customer Relations and Brand Engagement (Highly Commended) 2017 : RBI Asia Trailblazer (S.G.)
 • Winner: Best Brand Engagement (Customer Experience in Financial Services 2017) : Private Banker International (Timetric)(S.G.)
 • The Best Brand Performance by platform "Twitter" : Thailand Zocial Awards 2017
 • The Best Brand Performance by category "Banking" : Thailand Zocial Awards 2017

Internet Banking

 • Winner: Best Customer Experience - Cards (Customer Experience in Financial Services 2017) : Private Banker International (Timetric)(S.G.)
 • Highly Commended: Best Product or Service Innovation (Customer Experience in Financial Services 2017) : Private Banker International (Timetric)(S.G.)
 • Best Affinity Co-Branded Program : 4th Cards & Electronic Payments International Awards 2017 - Private Banker International (Timetric)(S.G.)
 • Best New Product, Service or Innovation Launch 2017 : RBI Asia Trailblazer (S.G.)
 • Digital Bank of the Year, Thailand : The Asset Triple A Digital Awards 2017 (H.K.)
 • Best Retail Mobile Banking Experience, Thailand : The Asset Triple A Digital Awards 2017 (H.K.)
 • Most Innovative ATM Project, Thailand, (Cardless ATM) : The Asset Triple A Digital Awards 2017 (H.K.)
 • Most Innovative Mobile Banking Application, Thailand, (SCB Easy) : The Asset Triple A Digital Awards 2017 (H.K.)
 • Digital Banker of the Year (Mr. Tana “Tommy” Pothikamjorn) : The Asset Triple A Digital Awards 2017 (H.K.)

Ranking

 • อันดับ 1 ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยจากผลการจัดอันดับ "Forbes Global 2000" : Forbes Magazine (U.S.)
 • สุดยอดองค์กรแห่งปี 2560 Thailand Top Company Awards 2017 : Business+ Magazine
 • Thailand's Top Corporate Brand Value - Hall of Fame 2017 (Banking) : Chulalongkorn Business School & SET
Environmental, Social and Governance
 • Certificate of Membership 2017 : Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC)
 • Thailand Sustainability Investment Awards 2017 : The Stock Exchange of Thailand (SET)
Best Bank - รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมแห่งปี
 • Best Bank in Thailand by Global Finance (US) 11th consecutive year (2006-2016)
 • Best Domestic Bank (20th Anniversary) from Finance Asia (since 2001)
 • Best Domestic Bank in Thailand (9th) from The Asset
Wholesale Banking Group (WBG)

Investment Bank - Equity Capital Markets (IB - ECM)

 • Best Investment Bank in Thailand, 3rd consecutive year (2014-2016) from FinanceAsia
 • Best Equity House from Alpha SEA (H.K.), 3rd consecutive year (2014-2016)
 • Thailand’s Best Bank Overall for Real Estate services 2016 in Euromoney (UK), 2nd consecutive year (2015-2016)
 • Thailand’s Best Bank M & A Advisory for Real Estate services 2016 in Euromoney
 • Best equity House in Thailand from The Asset
 • Best ECM Bank in Southeast Asia

Capital Market

 • Syndicated Loan House of the Year Thailand 2015 - Asia Pacific Loan Market Association
 • Best Bond House 2016 from Thai BMA
 • Top Underwriter from Thai BMA, 7th consecutive year (2010-2016)
 • Deal of the Year (Berli Juker) from Thai BMA
 • Best Country Deal from Asiamoney (Mizuho Bank BT 3 Billion bond due 2018)
 • Best DCM House in Thailand 2016 from FinanceAsia
 • Best ECM House in Thailand 2016 from FinanceAsia
 • Best Domestic Bond House (20th Anniversary) from FinanceAsia (since 2001)
 • Best energy/ renewable energy Deal, Municipal Solid Waste from The Asset
 • Thailand Bond House of the Year by IFR (4th)
 • Best Bond House in Thailand from The Asset
 • Best local currency bond, Thailand, for Bangkok Expressway & Metro pcl 15 billion baht private placement, in which Siam Commercial Bank has acted as one of the lead arranger and sole bookrunner from The Asset
 • Best acquisition financing, Thailand, for Berli Jucker pcl €3.2 billion and 88 billion baht loan facilities, in which Siam Commercial Bank has acted as one of the mandated lead arranger (THB facility) from The Asset

Financial Market

 • Best Domestic Custodian from The Asset (H.K.), 10th consecutive year (2007-2016)
 • Best Foreign Exchange Provider 2016 (9th) by Global Finance (US)
 • Best Local Cash Management Bank for S-M-L Corporates (11th years) by Asiamoney
 • Best Local Currency Cash Management Banks as voted by Financial Institutions by Asiamoney
 • House of the Year, Thailand from Asiarisk HK (4th consecutive year)

Transactional Market

 • Best in Treasury and Working Capital-Risk Management in Thailand by The Asset Triple A Trasury, Trade and Risk Management
 • Best Trade Finance Bank in Thailand by The Asset Triple A Trasury, Trade and Risk Management
 • Best Risk Management Solution in Thailand (PTT) by The Asset Triple A Trasury, Trade and Risk Management
 • The Innovators 2016 in Corporate Finance for the Automated Cash Management Solution PTT Cash Easy product by Global Finance
 • Euromoney Cash Management 2016
 • Best Corporate and Institutional Ban- Domestic in Thailand from The Asset
Small and Medium Enterprises (SME)
 • ธนาคารเพื่อกิจการเอสเอ็มอี ที่น่าเชื่อถือที่สุด ประจำปี 2559 จากนิตยสารแบรนด์เอจ
 • Certificate Thailand's Most Admired Brand 2016
 • Best SME Bank from Alpha SEA (H.K.), 5th consecutive year (2012-2016)
 • SME Bank of the Year- Thailand from ABF Retail Banking Awards (S.G.), 5th consecutive year (2012-2016)
Retail Banking Group (RBG)
 • 1st Retail Banker of the Year 2016 by Retail Banker International Asia Trailblazer Awards
 • 2nd Highly commended Best New Product, Service or Innovation Launch (Tap2Pay) 2016 by Retail Banker International Asia Trailblazer Awards
 • Best Private Bank Award in Thailand from Asian Private Banker
 • No.1 in Thailand for Net-worth-specific services, super affluent clients (US$ million to US$ 5 million) from Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey 2017
 • No. 1 in Thailand for Investment Banking Capabilities from Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey 2017
Subsidiaries
 • 1st Retail Banker of the Year 2016 by Retail Banker International Asia Trailblazer Awards
 • 2nd Highly commended Best New Product, Service or Innovation Launch (Tap2Pay) 2016 by Retail Banker International Asia Trailblazer Awards
 • Best Private Bank Award in Thailand from Asian Private Banker
 • No.1 in Thailand for Net-worth-specific services, super affluent clients (US$ million to US$ 5 million) from Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey 2017
 • No. 1 in Thailand for Investment Banking Capabilities from Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey 2017
Financial Performance & Management Excellence
 • Asia's Best CFO (5th consecutive year) from Corporate Governance Asia
 • Best Investor Relations Company (7th consecutive year) from Corporate Governance Asia
Others: IT/ HR/ CG/ CSR/ IR/ Branding
 • Best CSR (2nd consecutive year) from Corporate Governance Asia
 • Bronze Medal Winner for Best Customer Service by a large in house center in APAC 2016 from Contact Center World, Canada
 • Runner Up for Large in house contact center in APAC 2016 from Contact Center World, Canada
 • Best in Social Media from Global Finance, 2 years (2012, 2016)
 • รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 (Sustainability Report Award 2016) ประเภทดีเด่น จากโครงการ ประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
Ranking
 • Forbes Global 2000 by Forbes Asia
 • 300 Best Public Companies of the Year 2016 by วารสารการเงินการธนาคาร
 • Thailand's Top Corporate Brand 2016 จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2011-2016)
 • The Most Powerful Brand 2016 จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นปีที่ 3
 • Thailand Company of the Year 2016- Top15 from Charlton East Coles Corporate Performance Awards 2016, Singapore
Social Network / Digital Marketing
 • รางวัลสุดยอดแบรนด์ที่มี Engagement มากที่สุดใน Social Media แห่งประเทศ โดย Thailand Zocial Award 2016 ปีที่ 3
 • Digital Marketing from IBM Marketing Innovation Awards 2016, Singapore
 • Best in Social Media from Global Finance 2016 World's Best Consumer Digital Banks in Asia-Pacific
 • Best in Social Media from Global Finance 2016 World's Best Consumer Digital Banks (World)
Best Bank - รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมแห่งปี
 • ธนาคารแห่งปี โดยนิตยสารการเงินการธนาคาร
 • Best Bank in Thailand from Global Finance (U.S.A.), 10th consecutive year
 • Best Bank from Asiamoney (H.K.), 8 years
 • Best Domestic Bank in Thailand (8th) from The Asset
 • Business Bank Of The Year in Thailand from The European
Wholesale Banking Group (WBG)

Investment Bank

 • Best Investment Bank from FinanceAsia (H.K.), 2nd consecutive year (2014-2015)
 • Best Equity House in Thailand from The Asset (H.K.), 2nd consecutive year (2014-2015)
 • IPO deal of the year – Highly commended, Thailand, for EGAT Infrastructure Fund 20.855 billion baht IPO, in which Siam Commercial Bank has acted as the sole financial adviser and underwriter

Capital Market

 • Top Underwriter from Thai BMA, 6th consecutive year (2010-2015)
 • Best Domestic Custodian from The Asset (H.K.), 9th consecutive year (2007-2015)
 • Best Debt House from Asiamoney (H.K.), 2nd consecutive year (2014-2015)
 • Best domestic bond house, Thailand from The Asset (H.K.), 4 years (2009-2015)
 • Project finance deal of the year - Laos, for Nam Ngiep 1 Power Company 10.292 billion baht and US$321 million syndicated loan facility, in which SCB was the mandated lead arrangers (Thai baht tranche) from The Asset
 • Project finance deal of the year- Thailand, for Gulf VTP Company 59.40 billion baht project financing, in which SCB was the lender from the Asset
 • Best hybrid securities, Thailand, Indorama Ventures 15 billion baht subordinated hybrid debentures, in which Siam Commercial Bank has acted as one of the joint lead arrangers
 • Best Bond Deal Of the Year In Southeast Asia (CP All) from Alpha SEA
 • Best IPO Deal Of the Year In Southeast Asia : Sole Lead Underwriter and Financial Advisor from Alpha SEA

Financial Market

 • Best Foreign Exchange Bank from FinanceAsia (H.K.), 7 years
 • Best Foreign Exchange Bank from FinanceAsia (H.K.), 7 years
 • House of the Year, Thailand from Asiarisk HK (3rd consecutive year)
 • Best Foreign Exchange Provider 2015 (8th) by Global Finance (US)

Transactional Market

 • Best SME Trade Finance Solution - Saksiam Group, in Thailand from The Asset Triple A Treasury, Trade and Risk Management
 • Best Renminbi Bank, Thailand from The Asset
 • Best Trade Finance Solution in Thailand from The Asset
 • Best Local Cash Management Bank for S-M-L Corporates (10th years) by Asiamoney
 • Best Overall Domestic Cash Management Services for S-M-L Corporates (4th year) by Asiamoney
 • Best Overall Cross-Border Cash Management Services for S-M-L Corporates (4th year) by Asiamoney
Small and Medium Enterprises (SME)
 • Best SME Bank from Alpha SEA (H.K.), 4th consecutive year (2012-2015)
 • SME Bank of the Year from Asian Banking and Finance (S.G.), 4th consecutive year (2012-2015)
Retail Banking Group (RBG)
 • Best Private Wealth Management from The Asset, 4th consecutive year (2012-2015)
 • Best Private Bank from Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey, 2nd consecutive year (2014-2015)
 • Best Private Wealth Management from The Banker, 2nd consecutive year (2014-2015)
 • The Best E-Commerce Solution 2015 from Mastercard (SCB Virtual Prepaid Card)
 • Asian Private Banker Awards for Distinction 2015
Subsidiaries
 • Best Prime Broker from The Asset (SCBS)
 • Best Asset & Fund Manager from Alpha SEA (SCBAM)
 • Best Asset Managers for Corporaets in Thailand from Global Finance (SCBAM)
 • Best Asset Management Company Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จาก SET (SCBAM)
Financial Performance & Management Excellence
 • Best CFO from IAA (Thailand), 6th year
 • Asia's Best CEO from Corporate Governance Asia (Hong Kong), 4th consecutive year
 • Asia's Best CFO from Corporate Governance Asia (Hong Kong), 4th consecutive year
 • Financial Management Excellence (3rd) by TMA
Others: IT/ HR/ CG/ CSR/ IR/ Branding
 • Best Investor Relations Award from Corporate Governance Asia (Hong Kong), 6th consecutive year
 • Best CSR Thailand from Corporate Governance Asia (Hong Kong)
 • รางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น (ปีที่ 2) - สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
 • Top 50 CG Scorecard in Philippines Securities & Exchange Commission
 • Thailand’s Best Bank Overall for Real Estate services for 2015 in Euromoney
 • รางวัลชมเชยรายงานความยั่งยืน 2558 (Sustainability Report Award) จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสถาบันไทยพัฒน์
 • Thailand Headlines by Mangu
Ranking
 • Thailand Top Company Awards from Business+
Social Network / Digital Marketing
 • Best Use of Social Media (Highly Commended) from timetric
 • รางวัลสุดยอดแบรนด์ที่มี Engagement มากที่สุดใน Social Media แห่งประเทศ โดย Thailand Zocial Award 2015 presented by True Money ปีที่ 2
Best Bank - รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมแห่งปี
 • Best bank in Thailand 2014 (4th) by Euromoney - 9 years
 • Best Bank in Thailand (9th) by Global Finance
 • Best Bank in Thailand (4th) by FinanceAsia - 6 years
 • Best of the Best Bank : Best domestic Bank in Thailand by Asiamoney (25th Anniversary)
 • Best Bank in Thailand by Alpha SEA
 • Best Bank in Thailand (7th) by The Asset
 • Commercial Bank of the Year- Asia 2014- Best Bank in Thailand 2014 by The European
Wholesale Banking Group (WBG)

Investment Bank

 • Best Investment Banking 2014(2nd) by Global Finance (US)
 • Best Investment Bank (1st) by FinanceAsia
 • Best Investment Bank (1st) by Alpha SEA
 • Best Equity House (1st) by The Asset

Capital Market

 • APLMA Syndicated Loan House of the Year Thailand 2013 - Asia Pacific Loan Market Association
 • Underwriter by TBMA (5th)
 • Most Creative issue by TBMA (4th)
 • Dealer of the year by TBMA (2nd)
 • Deal of the year by TBMA (6th)
 • Thailand Bond House of the Year by IFR (3rd)
 • Best High Yield Bond Deal of the Year in SEA by Alpha SEA (2nd)
 • Best Bond Deal for Retail Investors in SEA by Alpha SEA (2nd)
 • Best Bond House by The Asset (5th)
 • Country Deal of the Year by Asiamoney

Financial Market

 • Best Foreign Exchange Provider 2014 (7th) by Global Finance (US)
 • Best FX Bank (3rd) by FinanceAsia
 • Polls of Polls awards for Best Domestic Foreign Exchange by Asiamoney (1991-2013)
 • Best FX by Asiamoney (2 consecutive year)
 • House of the Year, Thailand by Asiarisk HK (2nd consecutive year)
 • Best THB Interest Rates Contributor 2014 in Thailand from Thomson Reuters FX Award
 • Best Foreign Currency Liquidity Providers in Thailand 2014 (Runner up) from Thomson Reuters FX Award

Transactional Market

 • Best for Credit Research & Market Coverage in Thailand Fixed Income Polls 2013 by Asiamoney
 • Best Cash Management by The Asset
 • Best Domestic Custodian (8 consecutive years from 2007-2014) by The Asset
 • Thailand Trade Finance Bank of the Year by Asian Banking and Finance
 • Best Local Cash Management Bank for S-M-L Corporates (9th years) by Asiamoney
 • Best Overall Domestic Cash Management Services for S-M-L Corporates (3rd year) by Asiamoney
 • Best Overall Cross-Border Cash Management Services for S-M-L Corporates (3rd year) by Asiamoney
 • Best Local Trade Finance Bank in Thailand by GTR (Global Trade Review)
Small and Medium Enterprises (SME)
 • SME Bank of the Year 2014 (3rd)- Thailand by Asian Banking and Finance
 • Best SME bank in Thailand (3rd) by Alpha SEA
Retail Banking Group (RBG)
 • Best Private Bank - Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey
 • Best Private Bank - The Banker
 • Best Private Wealth Management - The Asset
 • Excellence in Inventive P2P (UP2ME) - RBI Asia Trailblazers
 • Highly commended in mobile Banking - RBI Asia Trailblazers
 • Best Practices in Customer Experience by Frost & Sullivan
 • รางวัล Bronze Award จากแคมเปญ “SCB UP2ME การเงินสไตล์ใหม่…ชีวิตเราแล้วแต่เรา” โดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย MATT Awards
 • The Best Affluent Program Awards 2014 by MasterCard
Subsidiaries
 • Fixed Income Fund Recognition Award by TBMA - SCBAM
 • Polls of Polls Best Brokers by Asiamoney (25th year Anniversary)
 • Asset Managenemt Company of the Year in Thailand by The Asset (Highly commended)
 • Best Analysts by IAA
 • Best Mutual Fund of the Year 2014 (รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2557) โดยนิตยสารการเงินการธนาคาร : กองทุนรวมตราสารหนี้เน้นตราสารหนี้ภาครัฐ (Money Market Treasury) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
 • Best Securities Company Award จาก SET ด้านการบริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล : SCBS
 • Best Asset Management Company Awards จาก SET (SCBAM)
Financial Performance & Management Excellence
 • Asia's Best CEO by Corporate Governance Asia
 • Asia's Best CFO by Corporate Governance Asia
 • Best CFO (5th) by IAA
 • Financial Management Excellence (2nd) by TMA
 • Honoring Outstanding Achievement in the category of Human Resource Management Excellence
 • Honoring Outstanding Achievement in the category of Product/ Service Excellence
 • Asian Corporate Director of the Year Award by CG to the President
 • Asian Company Secretary of the year recognition (2nd) by CG
Others: IT/ HR/ CG/ CSR/ IR/ Branding
 • Best Investor Relations Award by Corporate Governance Asia
 • สถาบันการเงินดีเด่นด้านการบริหารจัดการธนบัตร ปี 2557 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • บริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในหมวดอุตสาหกรรมการเงิน โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
 • รางวัลแบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2557 ในกลุ่มธนาคาร โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
 • Investors' Choice Award โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 • Top Brand Engage ในสาขา Bank & Finance by Thailand Zocial Awards
Ranking
 • Forbes Global 2000 by Forbes Asia
 • 300 Best Public Companies of the Year 2014 by วารสารการเงินการธนาคาร
 • รางวัลสุดยอดแบรนด์ที่มี Engagement มากที่สุดใน Social Media แห่งประเทศ โดย Thailand Zocial Award 2014 presented by True Money ปีที่ 2
Best Bank - รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมแห่งปี
 • Best Bank in Thailand (ปีที่ 8) จาก Global Finance (US)
 • Bank of the year (ปีที่ 2) จาก วารสารการเงินธนาคาร
 • Best Bank in Thailand (ปีที่ 3) จาก Euromoney (UK)
 • Best Bank in Thailand (ปีที่ 3 ) จาก FinanceAsia (HK)
 • Best Domestic Bank (6th year) – The Asset (HK)
Wholesale Banking Group (WBG)
 • Best Investment Bank in Thailand by Global Finance (US)
 • Best Foreign Exchange Provider in Thailand (6th year) by Global Finance (US)
 • Best Cash Management Service Provider, Thailand – Mar (The Asset)
 • Best Deal Thailand for Chulalongkorn Universit – Mar
 • Top Underwriter by TBMA (4th year) - Mar
 • Deal of the Year by TBMA - Mar
 • Most Creative Issue by TBMA - Mar
 • Best Domestic Custodian (ปีที่ 7) จาก The Asset - May
 • Best Foreign Exchange Bank จาก FinanceAsia (HK) ปีที่ 2
 • Best Bond House จาก Alpha SEA
 • Best Local Cash Management Bank for S & L Corporates (8th years)
 • Best Overall Domestic Cash Management Services for S-M-L Corporates (2nd year)
 • Best Overall Cross-Border Cash Management Services for S-M-L Corporates (2nd year)
 • Best Local Currency Cash Management Services voted by FI (Fixed Income Poll)
 • Best Domestic Provider of FX Services - Asiamoney
 • House of the Year, Thailand – Asiarisk (HK)
 • Best Domestic Bond House (2nd year) – The Asset (HK)
 • Best Domestic Investment bank (2nd year) - The Asset
 • Best Domestic M&A Deal- Best Loan Deal by Alpha SEA (HK)
 • Thailand Bond House of the Year (2nd year) – IFR Asia (HK)
Small and Medium Enterprises (SME)
 • Best SME Bank จาก Alpha SEA ปีที่ 2
 • SME Bank of the Year 2013 จากนิตยสาร Asian Banking & Finance
 • Domestic Project Finance Award 2013 จากนิตยสาร Asian Banking & Finance
Retail Banking Group (RBG)
 • Best Private Wealth Management Bank (ปีที่ 3) จาก Alpha SEA
 • Best Private Wealth Management Bank (ปีที่ 2) จาก The Asset
 • Best Private Bank in Thailand จาก Asian Private Banker
Subsidiaries
 • Asset Management Company for Fixed Income Fund Recognition (TBMA)– SCBAM
 • SAA Awards for Analysts 2012 (four individual awards) – SCBS
 • Best Asset Management Company (2nd year) - The Asset - SCBAM
 • Trusted Brand in Investment Fund Company by Reader's Digest - SCBAM (4th yr)
Financial Performance & Management Excellence
 • Best CFO Award 2013 to Khun Deepak by Corporate Governance Asia (HK)
 • Best CEO Award 2013 to Dr. Vichit Surapongchai by Corporate Governance Asia (HK)
Others: IT/ HR/ CG/ CSR/ IR/ Branding
 • Best Investor Relations (2nd year) by Corporate Governance Asia (HK)
 • Best Environmental Responsibility by Corporate Governance Asia (HK)
 • Trusted Brand in Bank by Reader's Digest
 • Trusted Brand in Credit Card by Reader's Digest
 • Asian Corporate Director Award to the President (2nd year) - CG Asia (HK)
 • Best in Corporate Governance (7th year) - CG Asia (HK)
 • The first Asian Company Secretary of the Year Recognition Awards – Corporate Governance Asia- HK (1st year)
 • Best Company leadership – IAIR (HK)
 • Best Corporate Social Responsibility Awards by SET Awards 2013 (ปีที่ 3: 2011-2013)
 • Top Corporate Governance Report Awards by SET Awards 2013 (ปีที่ 4 : 2010-2013)
 • CSRI Recognition by สถาบันธุรกิจ เพื่อสังคม (2nd yr)
 • Best Corporate Governance Poll #1 for Best Investor Relations – Asiamoney
 • Best Corporate Governance Poll #1 for Best Investor Relations – Asiamoney
 • Thailand's Top Corporate Brand Values (ปีที่ 2) - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ranking
 • Forbes Global 2,000 by Forbes Asia