ชำระสินเชื่อ

ชำระค่างวดสินเชื่อผ่าน SCB EASY App
 

 

 

1. เลือกเมนู “บัญชีของฉัน”

 

 

 

2. เลือกบัญชีสินเชื่อที่ต้องการชำระ

 

 

 

3. เลือกปุ่ม “จ่าย”

 

 

 

4. เลือกบัญชี เลือกประเภทการชำระ กด “ตรวจสอบข้อมูล”

 

 

 

1. ตรวจสอบข้อมูล กด “ยืนยัน”

 

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY