สมัครบัตรเครดิต & สินเชื่อ

สมัครบัตรเครดิตและสินเชื่อผ่านแอป
 

 

 

1. หน้าหลัก

จากหน้าหลัก เลือกเมนู Loan & Credit Card

 

 

2. เลือกสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ท่านสามารถเลือกผลิตภัณฑ์หรือสินเชื่อที่ท่านสนใจสมัครได้จากหน้านี้

 

 

 

3. ระบุข้อมูลด้านสินเชื่อ

-วงเงินที่ต้องการขอ
- เลือกระยะเวลาการผ่อนชำระ
- ระบุรายละเอียดหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 

 

4. ระบุข้อมูลอาชีพ

- ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ
- แหล่งที่มาของรายได้
- เอกสารรับรองรายได้

 

 

 

5. ระบุข้อมูลสำหรับติดต่อ และเลือกยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ

 

 

6. ตรวจสอบรายละเอียดและกด “ยืนยัน”

 

 

7. การสมัครสำเร็จ

 

 

 

1. หน้าหลัก

จากหน้าหลัก เลือกเมนู Loan & Credit card

 

 

2. เลือก สินเชื่อบุคคล (Speedy loan)

ท่านสามารถเลือกผลิตภัณฑ์หรือสินเชื่อที่ท่านสนใจสมัครได้จากหน้านี้ โดยระบบจะแสดงวงเงินสูงสุดที่ท่านได้รับของแต่ละผลิตภัณฑ์ไว้

กรณีไม่ปรากฏวงเงินอนุมัติ ให้เลือกวิธีการสมัครด้านบนในหัวข้อ “กรณีไม่ปรากฎวงเงินอนุมัติ”

 

 

3. อ่านรายละเอียดสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan

 

 

 

4. เลือกความต้องการเกี่ยวกับบริการที่ขอ

- เลือกวงเงิน
- จำนวนงวดที่ต้องการผ่อน

 

 

 

 

 

5. เลือกบัญชีรับเงินกู้และวิธีการชำระเงิน

เลือกบัญชีชำระเงิน กรณีเลือกชำระโดยการหักบัญชี

 

 

6. ตรวจสอบข้อมูลอาชีพ และข้อมูลสถานที่ทำงาน

หากต้องการเปลี่ยนแปลงอาชีพ แหล่งที่มาของรายได้ หรือขื่อบริษัท ท่านจะต้องส่งเอกสารยืนยันเพิ่มเติม

 

 

7. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และเลือกยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ

 

 

8. ตรวจสอบเงื่อนไขการยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิต

 

 

 

 

 

 

9. ยืนยันการทำรายการด้วย PIN หรือ สแกนลายนิ้วมือ (กรณีตั้งไว้) สำหรับยืนยันตัวตน

 

 

10. ตรวจสอบรายละเอียดการการสมัครบัตร แล้วกด “ส่งคำขอสินเชื่อ”

 

 

11. การสมัครสำเร็จ

 

 

1. หน้าหลัก

จากหน้าหลัก เลือกเมนู Loan & Credit card

 

 

2. เลือก สินเชื่อบุคคล (Speedy cash)

ท่านสามารถเลือกผลิตภัณฑ์หรือสินเชื่อที่ท่านสนใจสมัครได้จากหน้านี้ โดยระบบจะแสดงวงเงินสูงสุดที่ท่านได้รับของแต่ละผลิตภัณฑ์ไว้

กรณีไม่ปรากฏวงเงินอนุมัติ ให้เลือกวิธีการสมัครด้านบนในหัวข้อ “กรณีไม่ปรากฎวงเงินอนุมัติ”

 

 

3. อ่านรายละเอียดสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan

 

 

 

4. เลือกความต้องการเกี่ยวกับบริการที่ขอ

- เลือกวงเงิน
- จำนวนงวดที่ต้องการผ่อน

 

 

 

 

5. เลือกบัญชีรับเงินกู้และวิธีการชำระเงิน

เลือกบัญชีชำระเงิน กรณีเลือกชำระโดยการหักบัญชี

 

 

6. ตรวจสอบข้อมูลอาชีพ และข้อมูลสถานที่ทำงาน

หากต้องการเปลี่ยนแปลงอาชีพ แหล่งที่มาของรายได้ หรือขื่อบริษัท ท่านจะต้องส่งเอกสารยืนยันเพิ่มเติม

 

 

7. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และเลือกยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ

 

 

8. ตรวจสอบเงื่อนไขการยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิต

 

 

 

 

 

 

9. ยืนยันการทำรายการด้วย PIN หรือ สแกนลายนิ้วมือ (กรณีตั้งไว้) สำหรับยืนยันตัวตน

 

 

10. ตรวจสอบรายละเอียดการการสมัครบัตร แล้วกด “ส่งคำขอสินเชื่อ”

 

 

11. การสมัครสำเร็จ

 

 

1. หน้าหลัก

จากหน้าหลัก เลือกเมนู Loan & Credit card

 

 

2. เลือก เครดิตการ์ด ( Creditcard )

ท่านสามารถเลือกผลิตภัณฑ์หรือสินเชื่อที่ท่านสนใจสมัครได้จากหน้านี้ โดยระบบจะแสดงวงเงินสูงสุดที่ท่านได้รับของแต่ละผลิตภัณฑ์ไว้

กรณีไม่ปรากฏวงเงินอนุมัติ ให้เลือกวิธีการสมัครด้านบนในหัวข้อ “กรณีไม่ปรากฎวงเงินอนุมัติ”

 

 

3. อ่านรายละเอียดบัตรเครดิต

 

 

 

4. เลือกความต้องการเกี่ยวกับบริการที่ขอ

- เลือกประเภทบัตร
- เลือกวงเงิน

 

 

 

 

 

5. เลือกวิธีการชำระเงิน

- วิธีการชำระเงิน
- เลือกบัญชีชำระเงิน กรณีเลือกชำระโดยการหักบัญชี
- เลือกรูปแบบการชำระเงิน

 

 

6. ตรวจสอบข้อมูลอาชีพ และข้อมูลสถานที่ทำงาน

หากต้องการเปลี่ยนแปลงอาชีพ แหล่งที่มาของรายได้ หรือขื่อบริษัท ท่านจะต้องส่งเอกสารยืนยันเพิ่มเติม

 

 

7. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และเลือกยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ

 

 

 

8. ตรวจสอบเงื่อนไขการยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิต

 

 

 

 

 

 

9. ยืนยันการทำรายการด้วย PIN หรือ สแกนลายนิ้วมือ (กรณีตั้งไว้) สำหรับยืนยันตัวตน

 

 

 

10. ตรวจสอบรายละเอียดการการสมัครบัตร แล้วกด “ส่งคำขอสินเชื่อ”

 

 

 

11. การสมัครสำเร็จ

 

 

 

1. หน้าหลัก

จากหน้าหลัก เลือกเมนู Loan & Credit Card

 

 

2. เลือกผลิตภัณฑ์หรือสินเชื่อที่สนใจสมัคร

ตัวอย่างกรณีเลือกสมัครบัตรเครดิต

 

 

3. อ่านรายละเอียดบัตรเครดิต

 

 

 

4. กรอกข้อมูลรายได้ต่อเดือน

 

 

 

5. เลือกความต้องการเกี่ยวกับบริการที่ขอ

- เลือกประเภทบัตร
- เลือกวงเงิน

 

 

6. เลือกวิธีการชำระเงิน

- วิธีการชำระเงิน
- เลือกบัญชีชำระเงิน กรณีเลือกชำระโดยการหักบัญชี
- เลือกรูปแบบการชำระเงิน

 

 

7. ตรวจสอบข้อมูลอาชีพ และข้อมูลสถานที่ทำงาน

หากต้องการเปลี่ยนแปลงอาชีพ แหล่งที่มาของรายได้ หรือขื่อบริษัท ท่านจะต้องส่งเอกสารยืนยันเพิ่มเติม

 

 

8. เลือกข้อมูลบัญชีหลัก

 

 

 

9. ส่งภาพถ่ายเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

 

 

 

10. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และเลือกยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ

 

 

 

11. ตรวจสอบเงื่อนไขการยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิต

 

 

 

12. ยืนยันการทำรายการด้วย PIN หรือ สแกนลายนิ้วมือ (กรณีตั้งไว้) สำหรับยืนยันตัวตน

 

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY