สมัครบัตรเครดิต & สินเชื่อ

สมัครบัตรเครดิตและสินเชื่อผ่านแอป
1. หน้าหลัก

จากหน้าหลัก เลือกเมนู Loan & Credit Card

2. เลือกสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ท่านสามารถเลือกผลิตภัณฑ์หรือสินเชื่อที่ท่านสนใจสมัครได้จากหน้านี้

3. ระบุข้อมูลด้านสินเชื่อ

-วงเงินที่ต้องการขอ
- เลือกระยะเวลาการผ่อนชำระ
- ระบุรายละเอียดหลักทรัพย์ค้ำประกัน

4. ระบุข้อมูลอาชีพ

- ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ
- แหล่งที่มาของรายได้
- เอกสารรับรองรายได้

5. ระบุข้อมูลสำหรับติดต่อ และเลือกยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ

6. ตรวจสอบรายละเอียดและกด “ยืนยัน”

7. การสมัครสำเร็จ

1. หน้าหลัก

จากหน้าหลัก เลือกเมนู Loan & Credit card

2. เลือก สินเชื่อบุคคล (Speedy loan)

ท่านสามารถเลือกผลิตภัณฑ์หรือสินเชื่อที่ท่านสนใจสมัครได้จากหน้านี้ โดยระบบจะแสดงวงเงินสูงสุดที่ท่านได้รับของแต่ละผลิตภัณฑ์ไว้

กรณีไม่ปรากฏวงเงินอนุมัติ ให้เลือกวิธีการสมัครด้านบนในหัวข้อ “กรณีไม่ปรากฎวงเงินอนุมัติ”

3. อ่านรายละเอียดสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan

4. เลือกความต้องการเกี่ยวกับบริการที่ขอ

- เลือกวงเงิน
- จำนวนงวดที่ต้องการผ่อน

5. เลือกบัญชีรับเงินกู้และวิธีการชำระเงิน

เลือกบัญชีชำระเงิน กรณีเลือกชำระโดยการหักบัญชี

6. ตรวจสอบข้อมูลอาชีพ และข้อมูลสถานที่ทำงาน

หากต้องการเปลี่ยนแปลงอาชีพ แหล่งที่มาของรายได้ หรือขื่อบริษัท ท่านจะต้องส่งเอกสารยืนยันเพิ่มเติม

7. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และเลือกยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ

8. ตรวจสอบเงื่อนไขการยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิต

9. ยืนยันการทำรายการด้วย PIN หรือ สแกนลายนิ้วมือ (กรณีตั้งไว้) สำหรับยืนยันตัวตน

10. ตรวจสอบรายละเอียดการการสมัครบัตร แล้วกด “ส่งคำขอสินเชื่อ”

11. การสมัครสำเร็จ

1. หน้าหลัก

จากหน้าหลัก เลือกเมนู Loan & Credit card

2. เลือก สินเชื่อบุคคล (Speedy cash)

ท่านสามารถเลือกผลิตภัณฑ์หรือสินเชื่อที่ท่านสนใจสมัครได้จากหน้านี้ โดยระบบจะแสดงวงเงินสูงสุดที่ท่านได้รับของแต่ละผลิตภัณฑ์ไว้

กรณีไม่ปรากฏวงเงินอนุมัติ ให้เลือกวิธีการสมัครด้านบนในหัวข้อ “กรณีไม่ปรากฎวงเงินอนุมัติ”

3. อ่านรายละเอียดสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan

4. เลือกความต้องการเกี่ยวกับบริการที่ขอ

- เลือกวงเงิน
- จำนวนงวดที่ต้องการผ่อน

5. เลือกบัญชีรับเงินกู้และวิธีการชำระเงิน

เลือกบัญชีชำระเงิน กรณีเลือกชำระโดยการหักบัญชี

6. ตรวจสอบข้อมูลอาชีพ และข้อมูลสถานที่ทำงาน

หากต้องการเปลี่ยนแปลงอาชีพ แหล่งที่มาของรายได้ หรือขื่อบริษัท ท่านจะต้องส่งเอกสารยืนยันเพิ่มเติม

7. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และเลือกยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ

8. ตรวจสอบเงื่อนไขการยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิต

9. ยืนยันการทำรายการด้วย PIN หรือ สแกนลายนิ้วมือ (กรณีตั้งไว้) สำหรับยืนยันตัวตน

10. ตรวจสอบรายละเอียดการการสมัครบัตร แล้วกด “ส่งคำขอสินเชื่อ”

11. การสมัครสำเร็จ

1. หน้าหลัก

จากหน้าหลัก เลือกเมนู Loan & Credit card

2. เลือก เครดิตการ์ด ( Creditcard )

ท่านสามารถเลือกผลิตภัณฑ์หรือสินเชื่อที่ท่านสนใจสมัครได้จากหน้านี้ โดยระบบจะแสดงวงเงินสูงสุดที่ท่านได้รับของแต่ละผลิตภัณฑ์ไว้

กรณีไม่ปรากฏวงเงินอนุมัติ ให้เลือกวิธีการสมัครด้านบนในหัวข้อ “กรณีไม่ปรากฎวงเงินอนุมัติ”

3. อ่านรายละเอียดบัตรเครดิต

4. เลือกความต้องการเกี่ยวกับบริการที่ขอ

- เลือกประเภทบัตร
- เลือกวงเงิน

5. เลือกวิธีการชำระเงิน

- วิธีการชำระเงิน
- เลือกบัญชีชำระเงิน กรณีเลือกชำระโดยการหักบัญชี
- เลือกรูปแบบการชำระเงิน

6. ตรวจสอบข้อมูลอาชีพ และข้อมูลสถานที่ทำงาน

หากต้องการเปลี่ยนแปลงอาชีพ แหล่งที่มาของรายได้ หรือขื่อบริษัท ท่านจะต้องส่งเอกสารยืนยันเพิ่มเติม

7. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และเลือกยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ

8. ตรวจสอบเงื่อนไขการยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิต

9. ยืนยันการทำรายการด้วย PIN หรือ สแกนลายนิ้วมือ (กรณีตั้งไว้) สำหรับยืนยันตัวตน

10. ตรวจสอบรายละเอียดการการสมัครบัตร แล้วกด “ส่งคำขอสินเชื่อ”

11. การสมัครสำเร็จ

1. หน้าหลัก

จากหน้าหลัก เลือกเมนู Loan & Credit Card

2. เลือกผลิตภัณฑ์หรือสินเชื่อที่สนใจสมัคร

ตัวอย่างกรณีเลือกสมัครบัตรเครดิต

3. อ่านรายละเอียดบัตรเครดิต

4. กรอกข้อมูลรายได้ต่อเดือน

5. เลือกความต้องการเกี่ยวกับบริการที่ขอ

- เลือกประเภทบัตร
- เลือกวงเงิน

6. เลือกวิธีการชำระเงิน

- วิธีการชำระเงิน
- เลือกบัญชีชำระเงิน กรณีเลือกชำระโดยการหักบัญชี
- เลือกรูปแบบการชำระเงิน

7. ตรวจสอบข้อมูลอาชีพ และข้อมูลสถานที่ทำงาน

หากต้องการเปลี่ยนแปลงอาชีพ แหล่งที่มาของรายได้ หรือขื่อบริษัท ท่านจะต้องส่งเอกสารยืนยันเพิ่มเติม

8. เลือกข้อมูลบัญชีหลัก

9. ส่งภาพถ่ายเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

10. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และเลือกยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ

11. ตรวจสอบเงื่อนไขการยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิต

12. ยืนยันการทำรายการด้วย PIN หรือ สแกนลายนิ้วมือ (กรณีตั้งไว้) สำหรับยืนยันตัวตน

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY