วิธีสมัครแอป SCB EASY ด้วยการตรวจสอบใบหน้า

*เฉพาะโทรศัพท์รุ่นที่รองรับการสแกนใบหน้าเท่านั้น
 

 

ข้ันตอนที่ 1

ดาวน์โหลด SCB EASY แอปพลิเคชันได้ที่ App store และ Play store

 

ข้ันตอนที่ 2

เลือก "ใช่" ถ้าคุณเป็นลูกค้า SCB

 

ข้ันตอนที่ 3

ระบุหมายเลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลข Passport หรือ หมายเลขบัตรต่างด้าว และวัน เดือน ปีเกิด กดถัดไป

 

ข้ันตอนที่ 4

เลือก "สมัครใช้งานด้วยการตรวจสอบใบหน้า"

 

ข้ันตอนที่ 5

ถอดหมวก ถอดแว่นตาและเลื่อนหน้าให้อยู่ในกรอบ กด "ถัดไป" และทำตามขั้นตอนยืนยันตัวตน

 

ข้ันตอนที่ 6

อ่านเงื่อนไขข้อกำหนดและกดยอมรับ

 

ข้ันตอนที่ 7

เลือกหมายเลขที่รับ OTP และ กดถัดไปเพื่อใส่รหัส OTP ที่ได้รับ

 

ข้ันตอนที่ 8

ตั้งรหัส PIN 6 หลัก กด ถัดไป

 

ข้ันตอนที่ 9

การสมัครสําเร็จ กด 'ถัดไป' เพื่อเริ่มต้นตั้งค่าการใช้งาน คร้ังแรก