Bulk Transfer

ทำรายการโอนเงินหลายรายการ สะดวก รวดเร็ว
 

 

 

1. หน้าหลัก

เข้าไปที่ “ธุรกรรมของฉัน”

 

 

2. Bulk Transfer

เลือก “Bulk Transfer

 

 

3. ใส่ PIN

 

 

 

4. หน้าหลักโอนหลายรายการ

เข้าสู่หน้าหลักโอนหลายรายการและกดปุ่ม “Create recipient group”

 

 

5. ใส่ชื่อกลุ่มผู้รับเงิน

ใส่ชื่อกลุ่มผู้รับเงินและกดปุ่ม “Create recipient group”

 

 

6. เพิ่มรายชื่อผู้รับเงิน

เพิ่มรายชื่อผู้รับเงินโดยเลือก “เพิ่มจากรายการโปรด” หรือ “เพิ่มผู้รับใหม่”
ตรวจสอบข้อมูลผู้รับเงิน และกดปุ่ม “Done” เพื่อบันทึกข้อมูลกลุ่มผู้รับเงิน

 

 

7. เลือกกลุ่มผู้รับเงินที่ต้องการทำรายการ

 

 

 

8. เลือกบัญชีต้นทาง

เลือกบัญชีต้นทางและสามารถแก้ไขข้อมูลการโอนได้ จากนั้นกดปุ่ม “Review”

 

 

9. ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงิน

ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงิน และกดปุ่ม “Confirm” เพื่อยืนยันการโอนเงิน เมื่อทำรายการเรียบร้อย จะแจ้งผลพร้อมแสดงรายการให้ทราบ

 

 

10. ทำรายการสำเร็จ

เมื่อทำรายการสำเร็จสลิปจะถูกบันทึกในเครื่องอัตโนมัติ โดยจะเซฟเป็นสลิปสรุปยอดรวม และสลิปแยกแต่ละรายการ ( เฉพาะรายการที่สำเร็จ )

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY