เปิดใช้งานบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด
1. เลือกเมนู “หน้ารวมบัญชี”

2. กด "เพิ่มบัญชี"

3. กด "เปิดใช้งาน" บัตรเครดิต/บัตรกดเงินสดที่ต้องการ

4. ระบุวันหมดอายุบัตรและกด "เปิดใช้งาน"

5. ใส่รหัส OTP ที่ได้รับ เปิดใช้งานสำเร็จ

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY