โอนเงิน

โอนเงินได้สะดวกได้เพียงไม่กี่ขั้นตอน
 

 

 

1. เลือกเมนู “ธุรกรรมของฉัน”

 

 

 

2. เลือกเมนู "โอนเงิน"

 

 

 

3. เลือกบัญชีที่ต้องการใช้โอนเงินและเลือกบัญชีปลายทาง

 

 

 

4. ระบุเลขที่บัญชีปลายทางและจำนวนเงินที่ต้องการโอน

 

 

 

 

 

 

5. ตรวจสอบข้อมูลและกด "ยืนยัน"

 

 

 

6. โอนเสร็จเรียบร้อยระบบจะบันทึกสลิปไว้ในมือถือโดยอัตโนมัติ กด "บันทึกรายการโปรด" เพื่อการโอนครั้งต่อไปได้สะดวกขึ้น

 

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY