สถานะเช็ค

ตรวจสอบสถานะเช็ค สะดวก รวดเร็ว
 

 

 

1. หน้าหลัก

เข้าไปที่ “ธุรกรรมของฉัน”

 

 

2. ใส่ PIN

 

 

 

3. กดที่ Cheque Status

 

 

 

4. ดูรายละเอียดเช็ค

ตรวจสอบสถานะเช็คขารับ หรือขาจ่ายและสามารถดูรายละเอียดเช็คแต่ละรายการด้านล่าง

 

 

5. ตรวจสอบสถานะเช็ค

สามารถคลิก drop down เพื่อดูจำนวนเช็คในเดือนที่เลือกและสถานะได้
หมายเหตุ: รายการเช็คจะแสดงภายในวันต่อมา หลังจากธนาคารได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY