การเพิ่มลดเมนูโปรด

ปรับแต่งเมนูในหน้า Home ตามธุรกรรมที่คุณใช้บ่อยเพื่อการใช้งานที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
1. หน้าหลัก

ที่แถบเมนูเลือก “เมนูอื่นๆ”

2. ใส่รหัส PIN

ใส่รหัส PIN ของคุณ เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

3. เข้าเมนูการตั้งค่า

จากนั้นเลือกเมนู “การตั้งค่า”

4. เลือกจัดการรายการโปรด

เลือกประเภทรายการโปรดที่ต้องการ เช่น เติมเงิน, จ่ายบิล, โอนเงิน

5. จัดการรายการโปรด

กดที่เครื่องหมาย หรือเลื่อนรายการที่ต้องการไปทางซ้าย เพื่อทำการจัดการรายการโปรด”

6. แก้ไขชื่อหรือลบรายการ

กด เพื่อแก้ไขชื่อรายการโปรด
กด เพื่อลบรายการโปรด

7. กรณีที่ต้องการเพิ่มรายการโปรด

สามารถเพิ่มได้เมื่อทำธุรกรรมต่างๆสำเร็จแล้ว โดยกดที่ปุ่ม “บันทึกรายการโปรด”

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY