กดเงินไม่ใช้บัตร ATM
 

 

 

1. เลือกเมนู “ธุรกรรมของฉัน”

 

 

 

2. เลือกเมนู "กดเงินไม่ใช้บัตร"

 

 

 

3. เลือกบัญชีเงินฝากและจำนวนเงินที่ต้องการ

 

 

 

4. เลือกเบอร์มือถือและกด "ยืนยัน"

 

 

 

5. นำรหัสที่ได้รับไปกดเงินที่ตู้ ATM ภายใน 15 นาที

 

 

 

6. ที่ตู้ ATM กดเมนู "กดเงินไม่ใช้บัตร"

 

 

 

7. ใส่เบอร์มือถือและกด "ถูกต้อง"

 

 

 

8. ใส่รหัสที่ได้รับและกด "ถูกต้อง"

 

 

 

9. ตรวจสอบความถูกต้องและกด "ถูกต้อง"

 

 

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY