จ่ายบิล

ชำระบิลค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ภาษี และบิลค่าบัตรเครดิตต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย
 

 

 

1. เลือกเมนู “ธุรกรรมของฉัน”

 

 

2. เลือกเมนู “จ่ายบิล”

 

 

3. เลือกบัญชีและเลือกผู้ให้บริการ

 

 

4. กรอกเลขอ้างอิงหรือเบอร์มือถือ และจำนวนเงิน

 

 

5. ตรวจสอบรายการ และกดยืนยัน

 

 

6. ทำรายการเสร็จสิ้น ระบบจะบันทึก e-Slip ไว้เป็นหลักฐาน

 

 

7. กรณีเลือก "จ่าย E-BILL" ระบบจะแสดงรายการใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์ที่เคยสมัครไว้

 

 

8. เลือกบัญชี และเลือกวิธีการชำระ

 

 

9. ตรวจสอบรายการ และกดยืนยัน

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY