ประกันภัยการเดินทาง

วิธีซื้อประกันภัยการเดินทาง (โดย Chubb) ผ่าน SCB EASY App
1. หน้าหลัก เลือกเมนู “ประกันภัยการเดินทาง

2. กรอกรายละเอียดการเดินทางและเลือกแผนประกันภัย (รายละเอียดแผนจะขึ้นเมื่อคลิกเลือก)

3. ตรวจสอบรายละเอียดแผนประกันภัยที่ท่านเลือก และกด “ดำเนินการต่อ”

4. กรอกรายละเอียดของท่านให้ครบถ้วน

5.ตรวจสอบรายละเอียด แล้วกด “ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข” และกด “ยืนยัน”

6. ท่านจะได้เลขที่อ้างอิง และกด “ทำรายการต่อด้วย SCB EASY”

7. เลือกบัญชีที่ท่านต้องการใช้ชำระเงิน

8. ตรวจสอบความถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY