แลกของรางวัล

ใช้คะแนนสะสม แลกของรางวัล
 

 

 

1. เลือกเมนู “บัญชีของฉัน”

 

 

 

2. เข้าหน้ารวมบัญชี เลือกบัตรเครดิตที่ต้องการ

 

 

 

3. เลือกที่เมนู "คะแนน" และกด "แลกของรางวัล"

 

 

 

4. เลือกประเภทของรางวัล

 

 

 

5. เลือกของรางวัลที่ต้องการ

 

 

 

6. กด "ถัดไป"

 

 

 

7. เลือกใช้ "คะแนน" ระบุจำนวนและกด "แลกของรางวัล"

 

 

 

8. ตรวจสอบข้อมูล กดยอมรับเงื่อนไขและกด "ยืนยัน"

 

 

 

1. กดปุ่มหน้ารวมบัญชี

 

 

 

2. ใส่ PIN

 

 

 

3. กดที่บัตรเครดิตที่ต้องการใช้คะแนนแลก

 

 

 

4. กดที่คะแนนหรือที่ปุ่ม “แลกของรางวัล”

 

 

 

5. เลือกประเภทของรางวัล

 

 

 

6. เลือกของรางวัลที่ต้องการแลก

 

 

 

7. กดปุ่ม “ถัดไป”

 

 

 

8. กรณีใช้คะแนนหรือคะแนน+เงินแลกได้

กรณีเลือกสินค้ามากกว่า 1 ชิ้น ระบบจะคำนวณคะแนนหรือเงินสุทธิให้

 

 

9. ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง และ ยอมรับ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” ก่อนกด ยืนยัน

 

 

 

10. Slip การแลกของรางวัล

 

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY