แลกของรางวัลด้วยคะแนนบัตรเครดิต

 

 


 

 

 

1. เลือกเมนู “หน้ารวมบัญชี”

 

 

 

2. เลือกบัตรเครดิตที่ต้องการ

 

 

 

3. เลือกที่เมนู "คะแนน" และกด "แลกของรางวัล"

 

 

 

4. เลือกประเภทของรางวัล

 

 

 

5. เลือกของรางวัลที่ต้องการ

 

 

 

6. กด "ถัดไป"

 

 

 

7. เลือกใช้ "คะแนน" ระบุจำนวนและกด "แลกของรางวัล"

 

 

 

8. ตรวจสอบข้อมูล กดยอมรับเงื่อนไขและกด "ยืนยัน"

 

 

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY