ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี
1. เลือกเมนู “บัญชีของฉัน”

2. เลือกบัญชีที่ต้องการ

3. กดที่เมนู "จัดการวันที่"

4. เลือกเดือนที่ต้องการ

5. หน้าจอจะแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของเดือนที่เลือก