สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan
 

 

 

1. เลือกเมนู “สินเชื่อและบัตรเครดิต”

 

 

 

2. เลือก "สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Loan"

 

 

 

3. อ่านรายละเอียดและกด "สมัครเลย"

 

 

 

4. ระบุวงเงินที่ต้องการและเลือกระยะเวลาผ่อนชำระ

 

 

 

5. เลือกบัญชีสำหรับรับเงินสินเชื่อ เลือกวิธีผ่อนชำระ และกด "ถัดไป"

 

 

 

6. ใส่ข้อมูลอาชีพและกด "ถัดไป"

 

 

 

7. ให้ข้อมูลเอกสารรับรองรายได้และกด "ถัดไป"

 

 

 

8. เพิ่มรูปข้อมูลการเงินและกด "ถัดไป"

 

 

 

9. ให้ข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีในปัจจุบันกด "เพิ่มข้อมูล" หรือไม่มีข้อมูลกด "ถัดไป" ข้ามไปข้อที่ 12

 

 

 

10. ใส่ข้อมูลสินเชื่อและกด "เสร็จ"

 

 

 

11. กด "ถัดไป"

 

 

 

12. ตรวจสอบรายละเอียด กดยอมรับเงื่อนไขและกด "ถัดไป"

 

 

 

13. อ่านรายละเอียดความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตและกด "ยอมรับ"

 

 

 

14. ตรวจสอบรายละเอียดและกด "ส่งคำขอสินเชื่อ"