ยกเลิกบริการพร้อมเพย์
1. เลือกเมนู “สมัครพร้อมเพย์”

2. ยอมรับเงื่อนไขและกด "ถัดไป"

3. เลือกบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือที่มีการผูกพร้อมเพย์

4. กด "ยกเลิกผูกบัญชี"

5. ยกเลิกการผูกพร้อมเพย์สำเร็จกด "เสร็จ"

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY