สมัครบริการพร้อมเพย์
 

 

 

1. เลือกเมนู “สมัครพร้อมเพย์”

 

 

 

2. ยอมรับเงื่อนไขและกด "ถัดไป"

 

 

 

3. เลือกบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือที่ต้องการ

 

 

 

4. เลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพย์และกด "ผูกบัญชี"

 

 

 

5. ผูกพร้อมเพย์สำเร็จกด "เสร็จ"

 

 

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY