เติมเงินบัตร Planet SCB
 

1. เลือกเมนู “หน้ารวมบัญชี”

 

2. เลือกบัตร Planet SCB

 

3. เลือก "เติมเงินเข้าวอลเล็ท"

 

4. เลือก "เติมเงินบาทในวอลเล็ท"

 

5. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมและกด "ตรวจสอบข้อมูล"

 

6. ตรวจสอบข้อมูลและกด "ยืนยัน"