สมัครบัตร Planet SCB
 

 

 

1. เลือกเมนู “ธุรกรรมของฉัน”

 

 

 

2. เลือกเมนู "บัตรเดบิต & Planet SCB"

 

 

 

3. เลือก "บัตรเติมเงิน"

 

 

 

4. เลือก "สมัครบัตรเติมเงิน"

 

 

 

5. ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์

 

 

 

6. เลือกบัญชีที่ใช้สำหรับสมัคร กด "ตรวจสอบข้อมูล" และยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน

 

 

 

7. ตรวจสอบข้อมูลและกด "ยืนยัน"

 

 

 

8. ใส่รหัส OTP ที่ได้รับ สมัครบัตรสำเร็จธนาคารจะจัดส่งบัตรให้ภายใน 7 วันทำการ