ลงทะเบียนผ่อนผันการชำระสินเชื่อ
 

 

 

1. เลือกเมนู "มาตรการช่วยเหลือกรณีโควิด-19"

 

 

 

2. เลือกเมนู "มาตรการด้านสินเชื่อ"

 

 

 

3. เลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ

 

 

 

4. ตรวจสอบข้อมูลและกด "ยืนยัน"

 

 

 

5. การส่งคำร้องสำเร็จ

 

 

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY