ชำระสินเชื่อ

ชำระค่างวดสินเชื่อผ่าน SCB EASY App


1. เลือกเมนู “บัญชีของฉัน”


2. เลือกบัญชีสินเชื่อที่ต้องการชำระ


3. เลือกปุ่ม “จ่าย”


4. เลือกบัญชี เลือกประเภทการชำระ กด “ตรวจสอบข้อมูล”
1. ตรวจสอบข้อมูล กด “ยืนยัน”

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY