ตรวจสอบยอดสินเชื่อ
 

 

 

1. กดที่ "บัญชีของฉัน"

 

 

 

2. เลือกสินเชื่อที่ต้องการ

 

 

 

3. ระบบจะแสดงข้อมูลสินเชื่อเช่น ยอดผ่อนทั้งหมด ยอดที่ชำระแล้ว ยอดที่ต้องชำระ และวันที่ต้องชำระ กด "รายละเอียดสินเชื่อ" เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

4. ระบบจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเช่น จำนวนเงินผ่อน อัตราดอกเบี้ย จำนวนตามงวดสัญญา และจำนวนที่ผิดนัดชำระ