รับของขวัญ
 

 

 

1. กดที่แจ้งเตือน

 

 

 

2. กด "กดดูของขวัญเลย"

 

 

 

3. เลือกดูของขวัญที่ได้รับ

 

 

 

4. กด "เปิดดู"

 

 

 

5. หน้าจอจะแสดงแอนิเมชันและของที่ได้รับ