แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน Point2Pay
 

1. กดที่ "หน้ารวมบัญชี"

 

 

2. เลือกบัตรเครดิตที่ต้องการ

 

 

3. กดที่หัวข้อ "คะแนน" เลือก "Point2Pay"

 

 

4 เลือกรายการที่ต้องการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน (2 รูปแบบ: 1.คะแนนตามใจ 2.คะแนนตามเงื่อนไข)

 

4.1 เลือกรายการที่ใช้คะแนนตามใจ

 

 

1. เลือกรายการใช้แลกคะแนนตามใจและกด "ถัดไป"

 

 

2. เลือกจำนวนคะแนนที่ต้องการใช้แลกและกด "ถัดไป"

 

 

3. ตรวจสอบข้อมูล กดยอมรับเงื่อนไขและกด "ยืนยัน" เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 3 วันทำการหลังจากทำรายการสำเร็จ

 

4.2 เลือกรายการที่ใช้คะแนนตามเงือนไข

 

 

1. เลือกรายการใช้แลกคะแนนตามเงื่อนไขและกด "ถัดไป"

 

 

2. ตรวจสอบข้อมูล กดยอมรับเงื่อนไขและกด "ยืนยัน" เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 3 วันทำการหลังจากทำรายการสำเร็จ