สถานะเช็ค

ตรวจสอบสถานะเช็ค สะดวก รวดเร็ว
1. หน้าหลัก

เข้าไปที่ “ธุรกรรมของฉัน”

2. ใส่ PIN

3. กดที่ Cheque Status

4. ดูรายละเอียดเช็ค

ตรวจสอบสถานะเช็คขารับ หรือขาจ่ายและสามารถดูรายละเอียดเช็คแต่ละรายการด้านล่าง

5. ตรวจสอบสถานะเช็ค

สามารถคลิก drop down เพื่อดูจำนวนเช็คในเดือนที่เลือกและสถานะได้
หมายเหตุ: รายการเช็คจะแสดงภายในวันต่อมา หลังจากธนาคารได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว

1. เลือกเมนู “จัดการเช็ค”

2. เลือกเมนู “สั่งสมุดเช็ค”

3. เลือกบัญชีและจำนวนสมุดเช็คที่ต้องการ และกดปุ่ม “ตรวจสอบ”

4. ตรวจสอบรายละเอียดและกดปุ่ม “ยืนยัน”

5. ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการทำรายการสำเร็จ

1. เลือกเมนู “จัดการเช็ค”

2. เลือกเมนู “เปิดใช้งานเช็ค”

3. เลือกบัญชีที่ต้องการ และใส่หมายเลขเช็ค และกดปุ่ม “ยืนยัน”

4. ตรวจสอบรายละเอียดและกดปุ่ม “ยืนยัน”

5. ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการทำรายการสำเร็จ

1. เลือกเมนู “จัดการเช็ค”

2. เลือกเมนู “อายัดเช็ค”

3. เลือกบัญชีที่ต้องการ และใส่หมายเลขเช็ค และกดปุ่ม “ยืนยัน”

4. ตรวจสอบรายละเอียดและกดปุ่ม “ยืนยัน”

5. ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการทำรายการสำเร็จ

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY