ยกเลิกระงับการใช้บัตรชั่วคราว
 

 

 

1. เลือกเมนู “บัญชีของฉัน”

 

2. เลือกบัตรที่ต้องการยกเลิกระงับการใช้งานชั่วคราว

 

3. เลือก “บริการอื่นๆ” และกดปิดปุ่ม ระงับการใช้บัตรชัวคราว

 

4. ยกเลิกระงับการใช้บัตรชั่วคราวสำเร็จ

 

 

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY